Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Göteborgs universitet får tre Wallenberg Academy Fellows

Publicerad

Thorsten Berger, Anne Bjorkman och Hiroki Shibuya har av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse utsetts till Wallenberg Academy Fellows.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har i denna utlysning utsett 29 nya Wallenberg Academy Fellows, varav tre hamnar vid Göteborgs universitet. De tre är Anne Bjorkman (naturvetenskap), Hiroki Shibuya (medicin) och Thorsten Berger (teknik).

Det femåriga anslaget från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse ger de unga forskarna möjligheter att göra viktiga vetenskapliga genombrott genom att få långsiktig forskningsfinansiering i Sverige.

Hur Arktis vegetation påverkas av klimatförändringarna

Anne Bjorkman, från Senckenberg Biodiversity and Climate Research Centre i Tyskland, ska undersöka hur arktiska växter och ekosystem förändras av ett varmare klimat, med målet att kunna förutse om dessa förändringar i sin tur påverkar det globala klimatet.

Anne BjorkmanI tundrans frusna jordar ligger stora mängder kol lagrade. När klimatet blir varmare och jordarna tinar, riskerar detta kol att läcka ut i atmosfären och förstärka temperaturhöjningen än mer.

Hennes projektet kommer att leda till en förbättring i förmågan att förutsäga hur tundrans växtsamhällen förändras när klimatet blir varmare, och en förståelse för om detta i sin tur kommer att få en positiv eller negativ effekt på det globala klimatet.

Som Wallenberg Academy Fellow kommer Anne Bjorkman att vara aktiv vid Göteborgs universitet.

– Den mest spännande aspekten av detta stipendium är att få finansiering till min egen oberoende forskargrupp. Naturligtvis är det kul att komma med idéer till ambitiösa projekt, men få av dem skulle någonsin bli verklighet om de lämnades åt mig ensam. Jag ser verkligen fram emot att ha en livlig grupp av doktorander och postdoktorer som kan bedriva några av mina "drömprojekt”, samt några av sina egna.

Forskar om hur kromosomavvikelser uppstår i könsceller

Varje år föds cirka 600–900 barn i Sverige med kromosomavvikelser, vanligast är Downs och Turners syndrom. Avvikelserna uppstår under de så kallade meiosen, när kromosomerna i ett kromosompar först korsas för att öka den genetiska mångfalden, och sedan separeras så att det bildas två dotterceller med en halv kromosomuppsättning var.

Hiroki ShibuyaHiroki Shibuya kartlägger meiosen för att hitta vilka processer som styr korsningen av kromosomparen. Han har identifierat 163 gener som är aktiva i testiklarna och äggstockarna under meiosen. Med hjälp av olika gentekniska metoder håller han nu på att undersöka proteiner som uttrycks från dessa 163 gener och länka samman dem med ett annat protein.

Som Wallenberg Academy Fellow kommer Hiroki Shibuya att vara verksam vid Göteborgs universitet.

– Det här betyder att jag kan fortsätta engagera mig i min egen forskning i fem år. Jag är verkligen glad över det. Samtidigt känner jag ett ansvar för att bedriva forskning av hög kvalitet, möta förväntningarna och gynna vårt samhälle genom min forskning.

Nästa generations versionshanteringssystem som stödjer dagens snabba mjukvaruutveckling

Mjukvara för modern teknologi som appar, datorer och fordon befinner sig i ständig vidareutveckling och är en mångmiljardindustri. Stora webbhotellföretag lagrar källkod och erbjuder versionshanteringssystem som hanterar programvaruversioner och varianter så att innovatörer kan experimentera och utveckla nya idéer.

Thorsten BergerEtt stort problem med nuvarande versionshanteringssystem är att de bygger på strukturer som utvecklades på 1970-talet. Källkoden måste kopieras och sparas manuell. Detta är en tidskrävande praxis som inte är särskilt kompatibel med moderna mjukvaruprocesser där programvaran befinner sig i snabb vidareutveckling, ibland med hjälp av AI.

Thorsten Berger ska utveckla en ny teori om mjukvaruutveckling, tillsammans med metoder och verktyg för nästa generations versionshanteringssystem. Han ska återanvända de delar som fungerar bra i dagens system och kombinera dessa med moderna metoder hämtade från området mjukvarusyntes och dagens så kallade mjukvaruproduktlinjer, där mjukvaran på ett flexibelt sätt byggs ihop av ett antal olika funktioner. Målet är att skapa ett versionshanteringssystem för modern teknologi i ständig förändring.

– Jag känner mig djupt hedrad av att få detta pris, säger Thorsten Berger. Jag vill passa på att tacka alla mina studenter och samarbetspartners som har varit med och bidragit till den kunskap som vi nu har på området. Min förhoppning är att min forskning kommer att ge nya perspektiv på mjukvaruutveckling och även bidra till att bygga framtidens mjukvaruteknikmetoder och verktyg.

FAKTA WALLENBERG ACADEMY FELLOWS
Programmet som finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har inrättats i nära samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Kungl. Vitterhetsakademien samt Svenska Akademien och de svenska universiteten. Universiteten nominerar forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar de mest lovande forskarna för stiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet.

Sedan programmet startade 2012 har Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse anslagit totalt 1,9 miljarder kronor till satsningen. Stiftelsen har i och med årets beslut utsett totalt 203 Wallenberg Academy Fellows och av dessa unga lovande forskare är 44 procent kvinnor.

Kontakt:

  • Anne Bjorkman, universitetslektor vid institutionen för biologi och miljövetenskap, e-post: anne.bjorkman@bioenv.gu.se, telefon: 0931–786 2547
  • Hiroki Shibuya, biträdande universitetslektor vid institutionen för kemi och molekylärbiologi, e-post: hiroki.shibuya@gu.se telefon: 070–006 0779
  • Thorsten Berger, docent vid institutionen för data- och informationsteknik, e-post: thorsten.berger@gu.se

Foto: Markus Marcetic © Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse/Kungl. Vetenskapsakademien.