Bild
timmerarbete
Länkstig

Gör din behörighetsprövning inför ansökan till Yrkeslärarprogrammet

Nu är ValiWeb öppet för att validera dina yrkeserfarenheter. Gör din kartläggning senast 21 april.

Om du har planerat att söka till Yrkeslärarprogrammet måste du göra en behörighetsprövning mot yrkesämnen på ValiWeb. Samtliga handlingar som styrker dina yrkeserfarenheter ska ha kommit in till ValiWeb senast 21 april 2022 om du söker till höstterminen.

Gå till yrk.valiweb.nu