Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Handelshögskolans prorektor Marie Stenseke omgiven av grönska
Marie Stenseke är prorektor på Handelshögskolan och ansvarig för fakultetens hållbarhetsarbete
Foto: Carina Gran
Länkstig

Globala utmaningar och framtidsfrågor i fokus på dagens hållbarhetsdag

Publicerad

Idag arrangeras den obligatoriska hållbarhetsdagen ”Challenges” för studenterna som läser sitt första år på Handelshögskolans program på grundnivå.
Hallå där Marie Stenseke – prorektor för Handelshögskolan och ansvarig för skolans hållbarhetsarbete!

Varför arrangerar Handelshögskolan hållbarhetsdagen Challenges?

Mänskligheten har ett antal svåra utmaningar att hantera för att planeten långsiktigt skall må väl och dess invånares kunna leva goda liv. Det är centrala framtidsfrågor, och innefattar klimatfrågan, men också om förlusten av arter, globala orättvisor och hot mot den globala hälsan.

Vi vill ge våra studenter de bästa förutsättningarna för att kunna verka professionellt, insiktsfullt och ansvarstagande på sina framtida jobb. Vår målsättning är att utrusta studenterna med kunskaper, förståelse och verktyg så att de kan adressera viktiga hållbarhetsutmaningar. ”Challenges” är temat för den hållbarhetsdag som ordnas för alla programstudenter på deras första år. På hållbarhetsdagen det andra året är temat ”responsibilities”, och det tredje året ”solutions”. Studenterna på masterprogrammen har en dag på temat ”transformations”.

Hur har coronapandemin påverkat dagen?

Årets Challenges präglas på flera sätt av corona-situationen. Dels gör pandemin att hela arrangemanget hålls on-line. Det gör också att vi har anpassat upplägget till ett virtuellt format. Sedan färgar ju det senaste halvårets skeenden i Sverige och i världen alla inslag under dagen. Det bidrar både till att förstärka bilden av vår sårbarhet och nödvändigheten av att få till stånd förändringar, och till att ge nya insikter om möjliga vägar framåt.

Vad vill ni att studenterna får med sig?

Challenges-dagen siktar, som namnet anger, på att ge studenterna fördjupade insikter om ödesfrågor som vi måste hantera. Vi vill att studenterna får med sig insikter om allvaret i situationen, och hur angeläget det är att de i beslut och verksamheter bidrar till en hållbar utveckling i sina framtida yrkesroller, ja redan nu som studenter förstås.

Vilken programpunkt ser du själv särskilt mycket fram emot?

Oj, det är svårt att välja. Förmiddagen blir oerhört intressant – utmaningarna är många och pandemin har ytterligare bidragit till komplexiteten i de utmaningar vi har att hantera. Det blir spännande att höra reflektioner från forskare från olika ämnesområden. Sedan vill jag gärna lyfta fram spåret om antibiotikaresistens, för att detta inte fått så mycket uppmärksamhet, trots att det är ett av de största hoten mot folkhälsan

 

Vi önskar alla förstaårsstudenter en intressant och lärorik hållbarhetsdag!