Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Globala teknikföretag står för hela den digitala annonstillväxten i Norden

Publicerad

Medieföretagen är beroende av annonsintäkter för sin överlevnad. Sedan många år går intäkterna ned, och det är globala företag som till exempel Google, Facebook och Youtube som tar över de nordiska marknaderna. Igår presenterade Nordicom Kampen om reklamen, en unik studie som undersöker hur konkurrensen från globala digitala reklamplattformar påverkar möjligheten att finansiera nyhetsjournalistik i Norden.

Kampen om reklamen, bokomslagDigitaliseringen av medielandskapet har förändrat hur vi kommunicerar med varandra, hur vi söker information, hur vi använder medier och inte minst hur medier finansieras. På reklammarknaden pågår just nu en omfattande förskjutning av reklaminvesteringarna från traditionella reklammedier till internet. Det innebär att de inhemska medieföretagens ställning på de nationella reklammarknaderna utmanas av globala teknikföretag som Google och Facebook.

I den aktuella studien analyseras hur den allt hårdare konkurrensen om reklampengarna påverkar de nordiska medieföretagens möjlighet att finansiera sin journalistiska verksamhet.

Globala teknikföretag alltmer dominerande

I takt med att konkurrensen om reklaminvesteringarna har ökat har många medieföretag fått se sina reklamintäkter sjunka, i vissa fall dramatiskt. Utomnordiska digitala plattformar svarar idag för uppskattningsvis 60 procent av de digitala reklaminvesteringarna i Sverige och Danmark. I Norge ligger den siffran på cirka 45 procent.

Bara under 2016 investerade nordiska annonsörer uppskattningsvis 2,2 miljarder euro – eller 21 miljarder svenska kronor – i utomnordiska reklamplattformar på nätet. Jämfört med ett år tidigare innebär det en tillväxt på omkring 30 procent.

− I både Sverige och Norge svarade utomnordiska aktörer för hela den samlande tillväxten i de digitala reklaminvesteringarna under 2015 och 2016, och mycket pekar på att situationen varit densamma även i Danmark, säger Jonas Ohlsson, ansvarig forskare för studien.

Tidningsbranschen drabbas hårdast

Tidningsbranschen är den del av mediemarknaden som drabbas hårdast av förändringarna. De nordiska reklaminvesteringarna i tryckt dagspress har sedan 2011 fallit med 40 procent – motsvarande omkring 12 miljarder svenska kronor. Samtidigt har tidningsföretagen endast i begränsad utsträckning kunnat kompensera nedgången i den tryckta reklamen med digital försäljning.

− När de kommersiellt finansierade nyhetsmedierna inte längre kan förlita sig på reklamen som en viktig intäktskälla, får det stora konsekvenser för hela affärsmodellen och i förlängningen för den samhällsviktiga journalistiken, säger Jonas Ohlsson.

Fakta om studien och Nordicom
Nordicom är ett nordiskt kunskapscenter för medie- och kommunikationsområdet, vid Göteborgs universitet. Med utgångspunkt i den akademiska forskningen insamlar, bearbetar och förmedlar Nordicom kunskap till olika brukargrupper i Norden, Europa och övriga världen. Studien Kampen om reklamen är initierad och finansierad av Nordiska Ministerrådet och norska kulturdepartementet och har genomförts av Jonas Ohlsson och Ulrika Facht på Nordicom.

Rapporten kommer också att presenteras under Nordiske Mediedager i Bergen som pågår 10–12 maj 2017, därefter kommer den finnas att beställa i tryckt version. Den går redan nu att ladda ner digitalt på Nordicoms webbplats: http://nordicom.gu.se/sv/publikationer/kampen-om-reklamen

Vid frågor om studien och eller dess resultat, kontakta ansvarig forskare Jonas Ohlsson, telefon: 031−786 6125, 070-273 7209, e-post: jonas.ohlsson@nordicom.gu.se