Bild
Karlstads universitet huvudingång
Foto: Creative Commons
Länkstig

Genusforskningens utmaningar och möjligheter på g22 i Karlstad

Publicerad

Snart är det dags för g22 - nationell konferensen för genusforskning. G-konferensen är en viktig mötesplats för genusvetare och forskare med genusperspektiv inom olika discipliner. Sekretariatet deltar på g22 med bland annat en presentation av en ny studie om genusvetares och genusforskares karriärvägar.

Centrum för genusforskning vid Karlstad universitet är värd för den nationella genusforskningskonferensen 26-28 oktober 2022: g22 - Att forma en hoppfull framtid i osäkra tider: Genusforskningens utmaningar och möjligheter.

Flera forskare och utredare från sekretariatet deltar. Under första dagen samarrangerar sekretariatet ett panelsamtal om solidaritet med utsatta forskare, tillsammans med Scholars at Risk, Ämnesföreningen för genusvetenskap och Sveriges genusforskarförbund.
Ulrika Jansson, forskare, senior utredare och samordnare för sekretariatets verksamhetsområde ”Ett hållbart arbetsliv”, håller i två sessioner på konferensen under rubriken Genus, arbete och plats, tillsammans med Lena Grip, Karlstads universitet och Alma Persson, Linköpings universitet. 
Kajsa Widegren, forskare och senior utredare, och Susanna Young Håkansson, utredare, presenterar resultat från en ny enkätstudie om genusvetares och genusforskares karriärvägar.

– Vi presenterar resultat från främst enkäten som riktades till genusvetare. Utöver en tidigare studie om framtiden för studenter i genusvetenskap är detta den första studien om forskare inom det här relativt nya akademiska fältet i Sverige, säger Kajsa Widegren.

Enkätstudien visar att genusvetare möter ungefär samma svårigheter och möjligheter i sina karriärvägar som forskare generellt gör i akademin, enligt tidigare kartläggningar som bland annat UKÄ, Universitetskanslersämbetet, har genomfört.

– Det är inga större skillnader för den här gruppen mot hur villkoren ser ut inom akademin i stort, vilket tyder på att det handlar om högskolestrukturerna i sig. Specifikt för genusvetare är däremot att det är svårt att förutse om man kan få jobb inom sitt ämne, eftersom det finns så få miljöer och få fasta tjänster, säger Kajsa Widegren.

Studien visar även att en stor del av genusvetarna har docenturer inom andra ämnen än genusvetenskap.

– Doktorer i genusvetenskap har generellt stor erfarenhet av att arbeta tvärvetenskapligt och inom andra ämnen både med forskning och undervisning. Så även om det fortfarande finns få tjänster inom genusvetenskap så är genusvetarnas kompetenser efterfrågade i andra delar av sektorn, säger Kajsa Widegren.

G22 är den femte nationella konferensen för genusforskning i Sverige. Det är Ämnesföreningen för genusvetenskap (ÄG) som ansvarar för att g-konferenser arrangeras, denna gång av Centrum för genusforskning vid Karlstads universitet.

Årets konferenstema har särskilt fokus på tid och historia som analytiska kategorier och framhåller inter- och transdisciplinära perspektiv. Temat anspelar på att lyfta genusforskningens utmaningar men också möjligheter att bidra till en förbättrad samhällsutveckling, som det mångfacetterade, multidisciplinära och tvärvetenskapliga forskningsämne det utgör, berättar Johanna Sjöstedt som är koordinator för konferensen.

– G-konferensen är det största forumet för genusvetenskap och genusforskning inom andra akademiska fält. Många forskare har ju inte träffats på länge på grund av pandemin, så nu är det viktigt att återknyta kontakter, utveckla samarbeten och skapa nya forskningsstrategier, säger Johanna Sjöstedt, universitetsadjunkt och projektkoordinator vid Centrum för genusforskning, Karlstads universitet.

Läs mer om g22-konferensen och anmäl dig: G22, Centrum för genusforskning, Karlstads universitet

Läs mer om studien om genusvetares och genusforskares karriärvägar: Villkor och karriärvägar för genusvetare och genusforskare

Läs mer om sessionerna på g22 kopplat till Genus, arbete och plats: G22 Genus, arbete och plats 


Område
Evenemang