Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Gemensam nätverksforskarskola i musikpedagogik

Publicerad

Högskolan för scen och musik har skrivit ett samverkansavtal med Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet om en gemensam nätverksforskarskola i musikpedagogik.

Avtalet innebär att lärosätena åtar sig att tillsammans ansvara för forskarutbildningens kurser och seminarier. Även nyrekrytering av doktorander samordnas, vilket skapar en bra grund för att upprätthålla en tillräckligt stor grupp av doktorander. Den gemensamma forskarskolan bedrivs också i samverkan med andra lärosäten via det nordiska nätverk som båda institutionerna är en del av, NNRME, Nordic Network for Research in Music Education.

– Det är viktigt att vi främjar forskningssamarbeten över universitetsgränser, det här samarbetet blir en satsning som stimulerar både vår forskarutbildning och vår akademiska miljö, säger Petra Frank, prefekt på Högskolan för scen och musik. Monica Lindgren är forskarutbildningsansvarig för Musikpedagogik vid samma institution:

– Vi är väldigt glada att det informella samarbetet mellan GU och LU kring forskarutbildningen i musikpedagogik, som pågått i många år, nu förstärks och formaliseras. För doktoranderna är förstås tillgången till båda lärosätenas forskningsmiljöer oerhört värdefull. Och för ett litet forskarutbildningsämne som musikpedagogik är detta ett sätt att säkra kunskapsområdet in i framtiden.