Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Gamla teorier inom medieforskning står sig än

Vilken bäring har tidigare teorier om medieeffekter och opinionsledare i den samtida, digitala medievärlden?

Det har Maria Jervelycke Belfrage, JMG, granskat i en ny rapport inom ramen för forskningsprogrammet Dagspresskollegiet.

Medielandskapet har genomgått en rad mycket omfattande förändringar sedan ledande teorier inom medieforskningen grundlades.

Med det digitala skiftet har förändringarna kommit att bli allt mer genomgående, vilket inte minst ställt forskningen såväl som medierna inför nya utmaningar.

Maria Jervelycke Belfrage, universitetsadjunkt i journalistik vid JMG, har undersökt hur några medievetenskapliga teorier har utvecklats i takt med att medielandskapet blivit alltmer digitaliserat.

I en ny rapport redovisar hon de förändringar som skett sedan den så kallade tvåstegshypotesen och teorin om opinionsledare grundlades för åttio år sedan. De handlar bland annat om vilken makt och påverkan specifika personer i vår närhet har när det gäller hur vi medborgare tar till oss nyheter och hur det formar våra åsikter och uppfattningar.

Efter genomgången av internationell forskning på området, drar Maria Jervelycke Belfrage slutsatsen att det kan finnas god anledning för medieforskare att ta fortsatt hjälp av de här teorierna, men att det kan krävas viss utveckling och modifiering.

Hämta hela rapporten Tvåstegshypotesen och teoring om opinionsledare - i en ny och snabbt föränderlig medieekologi (pdf).