Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Porträtt på Ann Nordberg, Beatrix Algurén, Klas Andersson och Mette Liljenberg.
Ann Nordberg, Beatrix Algurén, Klas Andersson och Mette Liljenberg.
Länkstig

Fyra nya docenter i pedagogik och idrottsvetenskap

Publicerad

Ann Nordberg, Beatrix Algurén, Klas Andersson och Mette Liljenberg har antagits som docenter vid
Utbildningsvetenskapliga fakulteten.

Forskning om språkstödjande arbetssätt

Ann Nordberg har antagits som docent i pedagogiskt arbete. Hon disputerade år 2015 vid Göteborgs universitet med avhandlingen Speech, Language and Communicative Ability in School-Aged Children Cerebral Palsy and Speech Impairment och är sedan dess anställd på institutionen för pedagogik och specialpedagogik (IPS). Hon har framför allt forskat om språkstöd till barn i förskolans och skolans lägre årskurser. Mycket av forskningen har skett praktiknära och i samverkan med förskolor och skolor. Hon undervisar på bland annat lärarutbildningar om språkstödjande arbetssätt.

Välbefinnande och personcentrering

Beatrix Algurén har antagits som docent i idrottsvetenskap. Hon disputerade år 2010 vid Jönköpings högskola med avhandlingen Functioning after stroke – an application of the International Classification of Functioning, Disability and Health och har varit anställd på institutionen för kost- och idrottsvetenskap (IKI) vid Göteborgs universitet sedan 2013. Hon forskar främst inom prevention, hälsopromotion och rehabilitering utifrån ett bio-psyko-socialt perspektiv på hälsa. Hon är programledare för Hälsopromotionsprogrammet inriktning idrottsvetenskap, studierektor för idrottsvetenskap på IKI, och undervisar bland annat på lärarutbildningen.

Fokus på skolans styrning och organisering

Klas Andersson har antagits som docent i pedagogik. Hon disputerade år 2012 vid Göteborgs universitet med avhandlingen Deliberativ undervisning – en empirisk studie och är sedan 2014 anställd på institutionen för pedagogik och specialpedagogik (IPS). Han forskar inom flera områden: undervisning i samhällskunskap, utbildning för hållbar utveckling samt skolans styrning och organisering. Han undervisar både i lärarutbildningar och på Rektorsprogrammet.

Ledarskap och utveckling i skolorganisationer

Mette Liljenberg har antagits som docent i pedagogik. Hon disputerade år 2015 vid Göteborgs universitet med avhandlingen Distributed Leadership in Local School Organisations. Working for School Improvement? och har sedan dess varit anställd på institutionen för pedagogik och specialpedagogik (IPS). Hennes forskning är inriktat mot ledarskap, fortbildning och skolutveckling på olika nivåer inom skolorganisationer, och en stor del av forskningen har skett i samverkan med skolhuvudmän och skolor. Hon är engagerad i Rektorsprogrammet och undervisar även inom andra uppdragsutbildningar.

Text: Carl-Magnus Höglund