Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Fyra frågor till GPCC-forskare Helle Wijk

Publicerad

Vad handlar din forskning inom GPCC om?

Projektet följer effekterna av att implementera personcentrerad omsorg i praktiken (POP) med fokus på kontinensvård. Det är ett samarbetsprojekt mellan GPCC, SCA; och Angereds stadsdelsnämnd, och omfattar såväl forskning, implementering som innovation. Två äldreboenden omfattas av interventionen och ett äldreboende utgör kontroll.

Vem är du?

Mitt namn är Helle Wijk. Jag är legitimerad sjuksköterska och docent i omvårdnad vid Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa vid Sahlgrenska Akademin i kombination med tjänst på Kvalitetstrategiska avdelningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Jag är forskningsledare för ett projekt inom Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs Universitet (GPCC) stadsdelen Angereds i Göteborgs kommun.

Vad handlar din forskning inom GPCC om?

Projektet följer effekterna av att implementera personcentrerad omsorg i praktiken (POP) med fokus på kontinensvård. Det är ett samarbetsprojekt mellan GPCC, SCA; och Angereds stadsdelsnämnd, och omfattar såväl forskning, implementering som innovation. Två äldreboenden omfattas av interventionen och ett äldreboende utgör kontroll.

Projektet startade årsskiftet 2013/14 med en baslineskattning avseende de äldres livskvalitet samt personalens skattning av vårdatmosfären, deras möjligheter att arbeta personcentrerat samt deras upplevelse av påfrestning i arbetet. Därutöver granskade vi även såväl HSL- (Hälso- och sjukvård) dokumentation som SOL- (Socialtjänsten) dokumentation avseende dokumenterade livsberättelser, genomförandeplaner och specifik dokumentation av individuell kontinensbedömning, utredning och personcentrerade åtgärder till stöd för den äldres kontinensproblematik. Därefter startade en utbildningsintervention under 9 månader bestående av två delar, dels att ställa om verksamheten till ett personcentrerat förhållningssätt, dels att införa en struktur och metoder för att identifiera och möta den äldres specifika kontinenssituation. Effekterna av arbetet följdes med två mätningar under 2014.

Läs mer om projektet här.

Vad är aktuellt i ditt projekt just nu?

Vi har precis registrerat data från uppföljning 2 så nu har vi tre mätpunkter inklusive baseline. Det är nu dags att börja analysera data för att lära oss om interventionens effekter. I februari är det planerat för uppföljning 3 som är den sista inom ramen för projektet. Utöver den kvantitativa datainsamlingen har även fokusgruppsintervjuer med sjuksköterskor i projektet genomförts och är under analys.

Du är särskilt intresserad av vårdmiljöns betydelse, hur påverkar det personcentrerade förhållningssättet i detta projektet vårdmiljön?

Miljöbegreppet är ett komplext begrepp. I detta projekt är det större fokus på den psykosociala miljön än på den fysiska. Men det råder alltid ett samspel mellan dessa två aspekter av miljöbegreppet. I Angeredsprojektet ser vi exempelvis att i takt med att det personcentrerade förhållningssättet vinner mark i verksamheten, har det även en influens på den fysiska miljön, där man nu strukturerat upp och fått ordning på informationeni snygga pärmar för var och en av de äldre, inklusive snygga kort med tydlig information inne hos den äldre i dennes lägenhet.