Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Fyra får VR-medel för forskning om migration och integration

Publicerad

Två forskare vid institutionen för globala studier, en vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap och en vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion har av Vetenskapsrådet beviljats projektbidrag för forskning om migration och integration.

Vetenskapsrådet fattade under måndagen beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för forskning om migration och integration 2019.

Elva projekt beviljades medel i denna utlysning, och hela fyra är vid Göteborgs universitet. Totalt delades 52 miljoner kronor ut för åren 2019–2022, varav 18,5 miljoner tillfaller de fyra projekten i Göteborg.

Ett av de projekt som får medel, totalt 5 875 324 kronor, är Levd religion och social mobilitet bland migranter i Sverige. Det leds av religionsvetaren Daniel Enstedt vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion. Han berättar att projektet ska undersöka religionens betydelse för social mobilitet i svenska migrationssammanhang genom att belysa migranter med buddhistisk, muslimsk och kristen bakgrund.

Fältarbetet genomförs både i Karlstad, av forskaren Katarina Plank, och i Göteborgsstadsdelen Angered, av Daniel Enstedt. Därmed får projektet en jämförande karaktär.

– Genom förankringen i olika religiösa traditioner och två skilda kontexter syftar studien till att fånga upp såväl religionsspecifika som religionsöverskridande mönster när det gäller social mobilitet och integration, säger Daniel Enstedt.

Projektbidrag för forskning om migration och integration

Joakim Berndtsson, institutionen för globala studier
Migrationskontroll på entreprenad: Utlokalisering av EU:s gränser till Afrika
4 453 600 kronor

Gabriella Elgenius, institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
´Rethinking Integration´: en komparativ studie om det civila samhället i utsatta och mångkulturella områden i Sverige.
3 772 288 kronor

Daniel Enstedt, institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
Levd religion och social mobilitet bland migranter i Sverige
5 875 324 kronor

Camilla Orjuela, institutionen för globala studier
Transnationella liv i förtryckets skugga: Unga i diasporan och kampen om demokratin
4 375 805 kronor