Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Frukostworkshop om Flexibel handel

Publicerad

Den 23 januari var det premiär för Centre for Retailings frukostworkshops i Malmstensvåningen. Maria Tullberg och Lars Walter, forskare på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet rapporterade från sitt pågående forskningsprojekt ”Flexibel handel”. Projektet fokuserar på bemanningsstrategier i detaljhandeln och finansieras av Handelns Utvecklingsråd.

I projektet används en komparativ metod baserad på fem fallstudier. Studien är etnografiskt inspirerad och i fallstudierna kombineras deltagande observation, semi-strukturerade intervjuer och fokusgrupper. Vid frukostworkshopen fick deltagarna inblick i de två första fallen som har studerats; en livsmedelsbutik och en klädbutik. Under workshopen diskuterades bland annat vad som karaktäriserar arbete i handeln, olika bemanningsstrategier och anställdas upplevelser av arbetsvillkoren.

Nästa frukostworkshop äger rum den 7 mars på temat ”Konsumentlogistik”.