Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Från subkultur i New York till världsspridd hiphopkultur

Publicerad

När hiphopforskare strålar samman på Göteborgs universitet 6-7 december under temat “Peace, Unity and complex issues in hip-hop culture” är det ett steg i att bygga upp en ny svensk forskningstradition.

Grafitti

Johan Söderman erhöll medel från FORTE för ett par år sedan för att etablera ett svenskt nätverk kring hiphopstudier.

– Inte minst finns i nätverket forskarstuderande från discipliner som sociologi, konstvetenskap, historia, musikvetenskap, religionsvetenskap och etnologi som i sina avhandlingsprojekt har tematik mot hiphop. Nu sonderar vi möjligheten för en fortsättning av ett nordiskt nätverk kring hiphopstudier, säger Johan Söderman.

Samverkar med praktiker

Nätverket har också en ambition att skapa internationella kontakter inom forskarvärlden. I USA är hiphopstudier något etablerat och det har varit en ambition att nätverka och möta amerikanska forskare och för dem synliggöra nordisk forskning. Murray Forman, Elaine Richardson och Lory Dance är några forskarnamn från USA som kommer att föreläsa under konferensen.

Parallellt med uppbyggnaden av hiphopstudier har de svenska studieförbundens hiphopverksamheter vuxit och utvecklats där medarrangören Studieförbundet Vuxenskolan har varit en viktig aktör.

– Det har hela tiden funnits en ambition från hiphopstudienätverket att samverka med folkbildare, praktiker, utövarna av kulturen och att bidra till att unga får ägna sig åt hiphopkultur. Det är också viktigt att möten sker mellan forskning och de som utövar kulturen. Därför arrangeras två panelsamtal under konferensen som fokuserar mer på hiphopverksamhet i studieförbund än på forskning, säger Johan Söderman.

En socialpedagogisk rörelse

Tidigare i år drabbades hiphopen av en stor skandal vilket raserar den bild som byggts upp kring hiphopen som socialpedagogisk rörelse.

– I våras chockades många över anklagelserna mot hiphop-pionjären Afrika Bambaataa angående sexuella övergrepp, han som brukar beskrivas som hiphopens gudfader. Han har fungerat som ett slags ungdomsledare inom hiphopkulturen sedan slutet av 1970-talet, säger Johan Söderman.

En fråga som kommer att diskuteras i en av konferensens paneler är därför hur man kan förebygga och förhindra att något liknande sker inom svensk hiphop-pedagogik.

I samband med konferensen visas utställningen "Electric Boogie: En tidsresa till början av 80-talet" som består av 140 unika bilder med texter och filmer, på entréplan Pedagogen hus B, Läroverksgatan 15.
Representanter för media är välkomna att närvara vid konferensen.

Tid: tisdag 6 – onsdag 7 dec
Plats: Pedagogen hus B entréplan, Läroverksgatan 15.

Program
För mer information kontakta:
Johan Söderman, 0702-528 615, johan.soderman@gu.se
Lina Brustad, 0732-600 890, lina.brustad@gu.se