Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Framtidens jurister behöver kunna ännu mer

Publicerad

Advokatbyrån Mannheimer Swartling har samarbetat med Handelshögskolan under en längre tid. Förra året tog man ytterligare ett steg och blev Associate Partner. Målsättningen är ett både djupare och bredare utbyte.

Hillevi Börjesson och Stefan Brocker

Handelshögskolan är en viktig rekryteringsbas och kunskapspartner för Mannheimer Swartling. Advokatbyrån fördjupar nu samarbetet och inte bara med juridiska institutionen utan även med övriga delar av Handelshögskolan.

– Vårt yrke blir mer och mer multidisciplinärt. Vi behöver ha koll på vad som händer inom områden som ekonomi, logistik, miljöfrågor och så vidare, kunskaper som bara delvis handlar om juridik men som vi måste ha med oss för att kunna vara bra rådgivare, säger Stefan Brocker.

"Det är en fantastisk möjlighet att vara med och påverka utbildningen på ett sätt som vi vet är relevant för yrkesutövningen efteråt" 

Ett ömsesidigt utbyte

Partnerskapet har redan resulterat i ökade möjligheter att delta i olika seminarier och knyta nya kontakter i olika mentorskapsprojekt, men Hillevi Börjesson poängterar att det handlar om ett ömsesidigt utbyte.

– Vi får ta del av Handelshögskolans nätverk, erfarenheter och akademiska kompetenser, men vi får också möjlighet att bidra med näringslivsinput. Det är ju en fantastisk möjlighet om vi från arbetslivet kan vara med och påverka utbildningen på ett sätt som vi vet är relevant för yrkesutövningen efteråt.

Behöver kunna ännu mer

Handelshögskolan håller precis på att se över juristutbildningen för framtiden och är förstås intresserade av inspel från omvärlden. Mannheimer Swartling är med i en referensgrupp för detta och ser att framtidens jurister behöver kunna mer.

– Den sociala förmågan blir allt viktigare. Som jurist får du träffa väldigt många olika personlighetstyper och behöver en bred förståelse för samhället. Vi ser också en ökad internationalisering där vi jobbar på olika kontinenter, med olika kulturer. Av våra elva kontor ligger sju utomlands. Det här är något som studenterna behöver förberedas för, säger Hillevi Börjesson.

– Det interkulturella är jätteviktigt. De olika rättssystemen går tillbaka till historia och kultur. När du sitter runt ett internationellt förhandlingsbord är det viktigt att förstå att det du säger kan tolkas på olika sätt, instämmer Stefan Brocker.
 

Hillevi Börjesson, partner på Mannheimer Swartling.
Alumn från Handelshögskolans juristprogram 2004.

Stefan Brocker, partner på Mannheimer Swartling.
Alumn från Handelshögskolans juristprogram 1997.


MANNHEIMER SWARTLING ADVOKATBYRÅ

Affärsjurister med 520 anställda i åtta länder. Kontor i Berlin, Bryssel, Frankfurt, Göteborg, Helsingborg, Hongkong, Malmö, Moskva, New York, Shanghai och Stockholm. De senaste tolv åren framröstad som den mest populära advokatbyrån bland svenska juridikstudenter.

ASSOCIATE PARTNER
Partnerprogrammet är en samarbetsform designad för att skapa värde för båda parter. Utbyte sker inom fyra huvudområden: exponering, rekrytering och employer branding, kompetensutveckling samt rådgivande mötesplatser. Partnerskapet regleras genom ett treårigt avtal.

Detta är en artikel från

Handelshögskolans Magasin 2016