Hoppa till huvudinnehåll
Video (6:50)
Se presentationen här
Bild
Länkstig

Framtidens cityuniversitet kräver långsiktig planering

Publicerad

För att Göteborgs universitet även i framtiden ska kunna bidra till att utveckla kunskapsstaden Göteborg och vara ett cityuniversitet, krävs långsiktig planering. Därför har vi tillsammans med Akademiska Hus och Higab tagit fram en utvecklingsplan för den fysiska utvecklingen.

2016 fick Göteborgs universitet sin första strategiska lokalförsörjningsplan. Sedan dess har flera verktyg för universitetets arbete med lokalförsörjning tagits fram, som Campusplan Medicinareberget 2017-2040 och Utvecklingsplan Näckrosen 2018-2040. Nu har vi även en utvecklingsplan för Göteborgs mest centrala delar, det vill säga områdena Haga, Linné, Rosenlund och Vasa.

Bild
Karolina Ganhammar, fastighetsstrateg.
Karolina Ganhammar, fastighetsstrateg.
Foto: Gunnar Jönsson

– Varje utvecklingsplan för universitetets lokaler och fysiska miljö är en viktig pusselbit och ska ses som ett visionsdokument. Utvecklingsplanen utgör ett viktigt verktyg i fortsatt planering och visar på möjligheter inför framtida behov av lokaler, säger Karolina Ganhammar, fastighetsstrateg.

Utvecklingsplanen har tagits fram gemensamt med fastighetsägarna Akademiska Hus och Higab.

– Utvecklingsplanen hjälper oss att se möjligheter i den komplexa verklighet som en stad är, där många olika intressen måste vägas mot varandra. Vår ambition är att bidra till universitetets långsiktiga utveckling som cityuniversitet. I fyra olika scenarier visar vi hur det skulle kunna gå till, berättar Magnus Huss marknadsområdesdirektör Akademiska Hus.

Dra nytta av det centrala läget

Utvecklingsplanens vision lyder ”Cityuniversitetet – skapar värden mitt i kunskapsstaden Göteborg”. Till visionen finns ett antal mål och strategier kopplade som sammanfattningsvis handlar om att Göteborgs universitet vill dra nytta av sitt centrala läge, ge goda förutsättningar för ett attraktivt universitetsliv och skapa öppna och inbjudande miljöer som inspirerar till högre utbildning och forskning.

– Genom att vi tillsammans med våra fastighetsägare Akademiska Hus och Higab beskriver vad vi vill bidra med till stadsliv och stadsbild, vill vi hjälpa stadens politiker och tjänstemän att prioritera och ta beslut. Det krävs långsiktig planering och en fortsatt bra dialog för att vi även i framtiden ska kunna bidra till utvecklingen av kunskapsstaden Göteborg, säger Karolina Ganhammar, fastighetsstrateg.

Utvecklingsplan cityuniversitetet 2020-2040