Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Framgångsrika forskare i psykologi

Publicerad

Under hösten har forskare vid Psykologiska institutionen varit framgångsrika genom att i hård konkurrens ha beviljats forskningsanslag från olika forskningsfinansiärer:

Marek Meristo beviljades av Forte drygt 4 miljoner kronor som juniorforskare för projektet Socialt perspektivtagande hos döva och hörande spädbarn: vilken roll spelar tillgång till ett gemensamt språk?

Sara Landström fick av Forte drygt 3 miljoner för projektet Sexuella övergrepp mot förskolebarn: Åklagarens kunskap och vilja att väcka åtal

Karl Ask fick av Riksbankens Jubileumsfond närmare 2,5 miljoner för projektet Trovärdighet och känsla: Affektiva komponenter i bedömningar av lögn och sanning

och Lars-Olof Johansson tilldelades av Vetenskapsrådet närmare 7 miljoner för projektet Knapphetens och överflödets psykologi.