Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Fossilfritt godstransportsystem i fokus för nytt forsknings- och innovationsprogram

Publicerad

Nu kraftsamlar Sverige för att sänka koldioxidutsläppen från godstrafiken – genom ett brett innovationsarbete fram till år 2030 där akademi, institut, industri och myndigheter samverkar.

Sverige siktar på att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer genom att 2045 få bort alla utsläpp av växthusgaser. Ett viktigt delmål är att utsläppen ska reduceras med 70 procent till år 2030.

Det är bakgrunden till forsknings- och innovationsprogrammet Triple F (Fossil Free Freight), som fokuserar på ett fossilfritt godstransportsystem. Trafikverket har initierat och finansierar – med 290 miljoner kronor – programmet som ligger i linje med den nationella godstransportstrategi regeringen lade fram i juni.

Fokus kommer riktas mot tre stora utmaningar:

* Ett mer transporteffektivt samhälle.

* Energieffektiva och fossilfria fordon och farkoster.

* Ökad andel förnybara drivmedel.

– Handelshögskolan kommer att medverka med doktorandutbildning och i tillämpade forskningsprojekt. Tillsammans med Region Skåne planerar vi till exempel ett projekt om hur färjesjöfarten kan maximera och inte minimera sjösträckan, säger Johan Woxenius, professor i sjöfartens transportekonomi och logistik på Handelshögskolan och den som koordinerar Göteborgs universitets del av Triple F.

– Färjetrafiken på Tyskland och Polen söker sig idag främst till hamnar i Skåne och Blekinge och lastbilarna kör långa sträckor inom Sverige, fortsätter Johan Woxenius. Tanken är att få rederier och åkerier att istället använda hamnar längre norrut, närmre mottagarna, såsom färjan Göteborg-Kiel gör.

Programmet Triple F har arbetats fram i bred konsortiesamverkan under ledning av den konkurrensneutrala samarbetsplattformen CLOSER vid Lindholmen Science Park och Sveriges två största forskningsinstitut inom transportforskning, VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) och RISE (Research Institutes of Sweden).

Läs mer i nyhet från Lindholmen Science Park