Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Förtroendebarometern 2014: Sänkt förtroende för regeringen

Publicerad

Allmänheten har fortsatt högst förtroende för Sveriges Radio, Sveriges Television och för universitet och högskolor. Förtroendet för regeringen minskar dock kraftigt. Det framgick på Mediedagarna i Göteborg när Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och föreståndare för SOM-institutet, ihop med Toivi Sjörén, undersökningsledare vid TNS-Sifo, under torsdagen presenterade Förtroendebarometern 2014.

Henrik Oscarsson, Toivi Sjörén och Carin Hjulström vis presentation av Förtroendebarometern.

Bland de tillfrågade som uttrycker en åsikt möter Sveriges Radio störst förtroende av alla de samhällsinstitutioner och företag som har mätts. 73 procent av de tillfrågade har mycket eller ganska stort förtroende för SR. SVT kommer strax därefter med 71 procent och på tredje plats kommer universitet och högskolor på 64 procent. Dessa tre i topp är desamma som förra året. Bottenplatserna tas av Expressen och Twitter på 10 procent vardera. Sverigedemokraterna och Arbetsförmedlingen ligger strax över, båda med 11 procent.

De samhällsinstitutioner som ökar i förtroende jämfört med 2013 är främst Facket, Svenska Kyrkan, Banker och Storföretag.
– Fackets uppgång kan förklaras med senaste årets ökade fokus på arbetsmarknads- och rättighetsfrågor, kommenterar Henrik Ekengren Oscarsson.

Riksbankens kritiserade räntebeslut sänker förtroendet

Samhällsinstitutioner som tappar förtroende är främst Riksbanken, Lokala tidningar, Sjukvården och Regeringen.
– Att Riksbanken tappar förtroende kan förklaras av att Riksbankens räntebeslut allt oftare möts av kritik. Dessutom har det oftare rapporterats om intern oenighet inför besluten. Det får genomslag i förtroendet, säger Henrik Ekengren Oscarsson.

Tufft besked till regeringen: förtroendet ner 9 procentenheter

Regeringens tapp från förra året är från 50 till 41 procents förtroende.

– Regeringens bästa gren är ekonomin och krishantering. Men fokus har i lägre grad varit på detta just nu. Det är ett tufft besked till regeringen, säger Henrik Oscarsson Ekengren.

Bland övriga samhällsinstitutioner kan nämnas att Kungahuset ligger oförändrat kvar på 37 procents förtroende jämfört med året innan. Bland de företag som mätts delar Systembolaget nu förstaplatsen med Ikea på 59 procent. Systembolaget sjunker därmed något medan Ikea ökar. SJ ligger sist på 16 procent och strax däröver hamnar Skandia med 20 procent.

De myndigheter som kommer sämst ut är Migrationsverket och Arbetsförmedlingen med låga 14 respektive 11 procent. För Migrationsverket innebär detta dock en höjning från 9 procent året innan.

Unga har tappat förtroendet för sociala medier

Skillnaderna i förtroende för samhällsinstitutionerna mellan yngre (16-29 år) och äldre (65-74) är påtaglig. Förändringarna i den äldre gruppen jämfört med 2013 är måttliga. I den yngre gruppen är förändringarna mer dramatiska. Förtroendet för samtliga medier i den yngre gruppen minskar mycket. Största förtroendetappet i åldersgruppen gäller Facebook (-17 procent), Google (-17 procent) och Twitter (-13 procent). Men även SR och SVT tappar i förtroende bland de yngsta med -11 respektive -10 procent.

FAKTA FÖRTROENDEBAROMETERN
Förtroendebarometern görs av Medieakademin och Göteborgs universitet och genomförs av TNS Sifo. Den mäter allmänhetens förtroende för medier, företag och institutioner och har genomförts sedan 1997.
Den senaste barometern bygger på 1200 webbenkäter med personer 15 år och äldre, genomförda mellan 7 och 20 februari 2014. Andelen som redovisas är de som har mycket eller ganska stort förtroende bland personer som har en åsikt. För att utföra mätningen har Medieakademin bett svarspersonerna betygsätta hur personer, företag eller samhällsinstitutioner sköter sina arbetsuppgifter.

Foto: Johan Wingborg/GU