Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Första tjänsterna annonseras inom Wallenbergcentrum för molekylär medicin

Publicerad

Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin (WCMTM) vid Göteborgs universitet påbörjar nu en internationell rekrytering av framstående unga forskare till karriärtjänster som biträdande universitetslektor.

I en första utlysning annonseras upp till tre anställningar inom translationell neurovetenskap och metabola sjukdomar. Det nybildade centret har etablerats i samarbete med Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Västra Götalandsregionen, AstraZeneca och Göteborgs universitet.

Wallenbergcentret ingår i en nationell satsning för att Sverige ska återta sin världsledande position inom medicinsk forskning. En annonsering i internationella tidskrifter genomförs också ihop med Lunds universitet, Umeå universitet och Linköpings universitet.

– Satsningen görs samordnat av universiteten i Lund, Linköping och Umeå och vi har denna gång valt att gå ut extra brett och hoppas på så sätt sprida kunskap om initiativet och för att nå internationella talanger inom molekylärmedicinsk forskning, säger Göran Landberg, föreståndare för Wallenbergcentrum för molekylär medicin vid Göteborgs universitet.

Detta är även i linje med vad Knut och Alice Wallenbergs stiftelse haft för avsikt med denna stora satsning inom Life Science i Sverige. Målet är att de antagna forskarna ska få en möjlighet att utvecklas till ledande, självständiga forskare i starka akademiska miljöer med unika kopplingar till klinisk verksamhet och läkemedelsindustri.

Mer information om centret finns på www.wcmtm.gu.se

Foto: Marie Ullnert