Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Första mötet på plats för International Advisory Board

Publicerad

Utbildningsvetenskapliga fakultetens tidigare i år tillsatta internationella vetenskapliga råd hade i början av oktober sitt första möte på plats på Pedagogen.

 Bild på Stefan Hopmann, Päivi Palojoki och Sten Ludvigsen utanför Pedagogen.Fr v: Stefan Hopmann, Päivi Palojoki och Sten Ludvigsen.

Utbildningsvetenskapliga fakultetens tidigare i år tillsatta internationella vetenskapliga råd hade i början av oktober sitt första möte på plats på Pedagogen.

Det övergripande uppdraget för rådet är att verka som konversationspartner till fakultetsledningen i överväganden av strategisk natur. Förutom nämnda uppdrag ska rådet granska initiativ för att främja forskningsmiljöer som har kapacitet att utveckla forskning av hög kvalitet och ett produktivt, stödjande sammanhang för doktorander. Rådet ska även ge en internationell utblick och rådgivning för att utveckla fakultetens utbildningsprofiler.

Vända perspektiv

– Verksamheten vid en fakultet är väldigt komplex och dynamisk, som det alltid är en utmaning att överblicka och bidra till utvecklingen av. International Advisory Board kommer hjälpa oss att hitta blinda fläckar i våra resonemang. Flera diskussioner vid första mötet bidrog till att vända några perspektiv och att betona vikten av andra. Ett exempel är en diskussion om vikten av att tydligare hitta fakultetens ”röst” och positivt formulera verksamheten i olika sammanhang, samt vad det konkret kan innebära, säger dekan Åke Ingerman i en kommentar.

Strategi och inriktning

På mötet i oktober diskuterades till stor del de olika delarna av det strategiska dokumentet Färdriktning för Utbildningsvetenskapliga fakulteten. Vidare diskuterades bland annat strategi och inriktning för den framtida forskningen vid fakulteten, bland annat utifrån det drygt 40-procentiga påslaget av forskningsmedel.

Rådets första möte hölls via länk den 10 juni. I början av oktober hölls alltså det första mötet på plats. Professor Stefan Hopmann, Universität Wien, professor Sten Ludvigsen, Universitet i Oslo och professor Päivi Palojoki, Helsingfors universitet var på plats medan professor Ann Farrell, Queensland University of Technology, deltog via länk.