Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Första antagningsbeskedet: Fler antagna, lägre söktryck

Publicerad

Studenter som sitter runt ett bord och pratarGöteborgs universitet följer den nationella trenden och har något fler antagna studenter och färre behöriga sökande till höstterminen 2017 efter det första antagningsurvalet.

Den 13 juli publicerades antagningsbeskeden efter första urvalet för höstterminen 2017. Ansökningsprocessen sker i två steg där de sökande först får ett antagningsbesked utifrån Urval 1 den 13 juli. Senast den 28 juli måste de sökande svara på antagningsbeskedet med vilka platser de vill behålla. Därefter görs urval 2 som utifrån svaren från det första urvalet fördelar ut de slutliga platserna till de som blev reserver i den första omgången.

Antalet antagna ökar

Efter urval 1 höstterminen 2017 är antalet antagna till Göteborg universitet är 25 149 st, en ökning med 3 procent (849 st) jämfört med höstterminen 2016. Ökningen innebär inte nödvändigtvis att det kommer fler studenter denna hösttermin utan beror till viss del på ett större överintag i år på grund av omfattande reservantagningar föregående hösttermin.

Antalet behöriga sökande minskar

Samtidigt som antalet antagna ökar något har 7 procent färre behöriga valt sökt till Göteborgs universitet som sitt förstahandsval till höstterminen 2017 jämfört med föregående år. Nationellt sett har antalet behöriga sökande minskat med 2 procent jämfört med höstterminen 2016.

Högst söktryck på Juristprogrammet och Läkarprogrammet

De program med flest förstahandssökande vid Göteborgs universitet är likt tidigare år Juristprogrammet, Läkarprogrammet, Socionomprogrammet, Psykologprogrammet och Ekonomprogrammet med analytisk inriktning. Göteborgs universitet erbjuder i stort sett samma kurs- och programutbud höstterminen 2017 som föregående höstterminen.

  Antagna totalt ht 2017 Antagna totalt ht 2016 Ökning i procent antalet antagna jmf ht 2016 Behöriga sökande totalt ht 2017 Behöriga sökande 1:a hand ht 17
Samtliga lärosäten 269 291 267 966  + 0,5 %  884 862  352 718
Göteborgs universitet  25 149  24 300  + 3 %  59 918  28 346

ht = hösttermin

Läs mer på Universitets- och högskolerådets webbplats

Den 21 juli publicerar Universitets- och högskolerådet en analys av antagningsstatistiken från urval 1 

FOTO: Johan Wingborg