Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Forskningsbidrag till Stadsklimatgruppen

Publicerad

Stadsklimatgruppen på institutionen för geovetenskaper har tilldelats två FORMAS projekt med fokus på blågrön infrastruktur och hållbar stadsutveckling.

- Väldigt roligt att FORMAS identifierar och delar ut medel till integrerad geografisk forskning relaterat till utmaningar inom hållbar stadsutveckling, säger Fredrik Lindberg, forskare vid Institutionen för geovetenskaper

Projekt 1: Multifunktionell blågrön infrastruktur – optimering av sociokulturella och miljömässiga aspekter för hållbar stadsutveckling

Blå-grön infrastruktur har blivit en viktig fråga i den fysiska planeringen för att skapa städer som kan hantera ökad nederbörd och temperatur till följd klimatförändringarna. Syftet med projektet är att utveckla kunskap och metoder som möjliggör en samlad bedömning av olika typer av Blå-grön infrastruktur, så att lokala aktörer och planerare kan välja den mest hållbara blå-gröna lösningen som också är attraktiva för stadens invånare.

Projektet är på fyra år med en sammanlagd budget på nästan 8 miljoner kronor.
Projektledare för projektet är stadsklimatgruppen: Sofia Thorsson, Fredrik Lindberg, David Rayner och Janina Konarska.

Övriga medverkande grupper är Mattias Sandberg; avdelningen för kulturgeografi vid institutionen för ekonomi och samhälle och från Rise: Jutta Schade, Matthias Borris och Özüm Durgun
 


Projekt 2 Transformation mot gröna och blåa städer: Konflikter mellan de hållbara utvecklingsmålen

Projektets syfte är att bygga ett tvärvetenskapligt forsknings- och intressekonsortium för att undersöka konflikter mellan hållbara utvecklingsmål relaterade till stadsutveckling och hitta möjligheter till lösningar. Projektet kommer att fokusera på risker från vektorburna sjukdomar (sjukdomar som sprids till en människa från en annan organism) som uppstår under de annars önskade stadsomvandlingarna mot grön/blå städer.

Projektet är treårigt med en sammanlagd budget på 3 miljoner kronor.
Umeå universitet projektleder detta projekt.