Bild
Bilden visar en kvinna som sitter i en soffa och dricker vin.
Foto: Ashley Byrd, Unsplash
Länkstig

Forskningsanslag till tvärvetenskapligt projekt om alkoholprevention på arbetsplatser

Centrumbildningen CERA (Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende) har fått ett 2-årigt forskningsanslag av Systembolagets Alkoholforskningsråd för att studera förutsättningar för alkoholprevention på arbetsplatser, utifrån en tvärvetenskaplig och utmaningsdriven ansats.

Om projektet

På arbetsplatser sker fortfarande olyckor till följd av alkoholkonsumtion. Skadlig alkoholkonsumtion orsakar förutom ökad risk för olyckor bland annat sjukskrivningar, försämrad mental hälsa och produktionsbortfall på arbetsplatser. Arbetsgivaren har ansvar att förebygga alkoholproblem, men gränslinjen för när och hur arbetsgivaren ska agera är ändå inte helt tydlig i lagen. Det finns fortfarande många arbetsplatser som saknar ett effektivt preventionsarbete, vilket kan leda till att alkoholproblem upptäcks först när olyckor skett eller när medarbetaren har utvecklat betydande svårigheter med sin alkoholkonsumtion. 

I projektet kommer förutsättningar för alkoholprevention inom arbetslivet undersökas utifrån den samhälleliga utmaningen genom en tvärvetenskaplig ansats. Vi kommer studera den bakomliggande kunskap och de kunskapsteoretiska antaganden som styr arbetsplatsens strategier, där vi ska intervjua chefer, HR, fack och medarbetare. Vi kommer vidare att undersöka hur olika aktörer på arbetsplatsen uppfattar vilka förutsättningar som behövs och hinder som finns, och vad som har störst betydelse för utformningen av alkoholprevention på arbetsplatsen, till exempel lagar, regler, policy, branschtyp eller alkoholkultur.

I projektet utgår vi från att en välfungerande alkoholprevention på arbetsplatsen är multifaktoriell, där vi behöver analysera förutsättningarna utifrån ett socialmedicinskt, epistemologiskt, psykologiskt, organisatoriskt och folkhälsoperspektiv

Ökad kunskap om hur arbetsgivare, facket såväl som anställda uppfattar de hinder och förutsättningar som finns för alkoholprevention på arbetsplatsen, kommer att utgöra en grund för att utveckla evidensbaserade metoder för hur alkoholproblem kan förebyggas och upptäckas tidigt på arbetsplatser.

I projektet ingår:

 • Kristina Berglund, (projektledare), docent, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
 • Gunnel Hensing, professor, Institutionen för medicin, Göteborgs universitet
 • Henric Rhedin, docent, Institutionen för medicin, Göteborgs universitet
 • Morten Sager, docent, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet
 • Peter Wennberg, professor, Institutionen för folkhälsa, Stockholms universitet
 • Ewa Wikström, professor, Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Om CERA

CERA är en centrumbildning där samverkan inom universitetet och med det omgivande samhället är i fokus. Genom centrumbildningen CERA förenas starka discipliner för att studera utmaningar som de enskilda disciplinerna knappast kan lösa var för sig. Projektet är ett utmärkt exempel på tvärvetenskapliga utmaningar och hur universitetens resurser på bästa sätt kan skapa verklig nytta i samhället.

Följande fakulteter och institutioner stödjer och representeras i CERA:

 • Handelshögskolan
 • Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
 • Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
 • Institutionen för socialt arbete
 • Institutionen för medicin
 • Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
 • Psykologiska institutionen

I det omgivande samhället finns följande verksamheter som stödjer och representeras i CERA:

 • Avdelning Social hållbarhet Västra Götalandsregionen
 • Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
 • Göteborgs Stad
 • FoU i Väst
 • Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH) Västra Götalandsregionen
 • Kriminalvården
 • Länsstyrelsen
 • Sahlgrenska universitetssjukhuset, Avdelning för beroende
 • Västkom