Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Forskningsanslag till fältstudier om berusade ögonvittnen

Publicerad

Angelica Hagsand vid psykologiska institutionen (projektledare) tilldelades 3 435 000 kronor ur Riksbankens jubileumsfond för forskningsprojektet: "Alkoholberusade ögonvittnen i fältet: Påverkar hög berusningsgrad, emotionell stress och val av förhörsmetod minnet av ett brott?"

Bredden på ämnen var stor när Riksbankens jubileumsfond under torsdagen beviljade sammanlagt 21 miljoner kronor till Göteborgs universitet. Totalt fördelades 350 miljoner kronor till forskningsprogram, forskningsprojekt och forskningsinfrastruktur.
21 miljoner från Riksbankens Jubileumsfond till GU

Angelica Hagsand. Foto: Johan WingborgAngelica Hagsand vid psykologiska institutionen tilldelades 3 435 000 kronor för forskningsprojektet: Alkoholberusade ögonvittnen i fältet: Påverkar hög berusningsgrad, emotionell stress och val av förhörsmetod minnet av ett brott? Projektet är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Florida International University och Polismyndigheten Göteborg.

Om projektet

Ögonvittnen är i många fall den enda informationskällan för att rättsväsendet ska kunna klara upp brott. Forskning på vittnesmål har därför varit en central del inom minnespsykologisk forskning i åratal. Att vittnen och brottsoffer är alkoholpåverkade är väldigt vanligt, trots det finns det väldigt få studier om alkohol och vittnens minne, särskilt när det gäller högre berusningsnivåer.

Syftet med det här projektet är att med kvasi-experiment i fält undersöka hur olika nivåer av alkoholberusning samspelar med emotionell stress vid bevittnandet av ett brott, frågemetodik under utredande intervju och vittneskonfrontationsmetod och hur detta i sin tur påverkar vittnens minne av brott och ansikten. De här olika faktorerna är högst relevanta när någon blir vittne till ett riktigt brott och det här är den första studien som undersöker samspelet dem emellan. Deltagare kommer att rekryteras på barer i Sverige och få se ett fiktivt brott. Sedan får de i uppdrag att försöka peka ut gärningspersonen i en vittneskonfrontation och berätta om brottet i en utredande intervju.

Kunskaperna från den här forskningen kommer leda till viktiga teoretiska insikter, men också vara till nytta för rättspraktiker som får tillgång till kunskap om vilka intervjumetoder och vittneskonfrontationer som är lämpliga att använda när alkoholpåverkade vittnen, som eventuellt har bevittnat ett emotionellt laddat brott, ingår i brottsutredningar. I förlängningen kan dessa kunskaper bidra till att öka rättssäkerheten i samhället.
-----------------------

Projektledare: Angelica Hagsand, psykologiska institutionen, Göteborgs universitet,
Bi-projektledare: Nadja Schreiber Compo, Florida International University och Emma Roos, Polismyndigheten Göteborg.
Alkoholberusade ögonvittnen i fältet: Påverkar hög berusningsgrad, emotionell stress och val av förhörsmetod minnet av ett brott?