Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Forskning startar om elevers erfarenheter av våld och utsatthet i skolan

Publicerad

I ett nytt forskningsprojekt vid Göteborgs universitet undersöks bland annat elevers strategi för att verkligen försöka få stöd och hjälp då de utsätts för våld i skolan.

– Syftet med studien är att bidra med kunskap om elevers strategier för att hantera situationer då de utsatts för våld eller när andra elevers utsatts för olika former av våld i skolan. Utgångspunkten för studien är även att undersöka elevers strategier för att få stöd och hjälp från skolan då de utsatts för våld, deras erfarenheter av att få stöd i sådana situationer, samt vilken typ av stöd de önskar från skolans sida, säger Ylva Odenbring, projektledare och docent vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande och den som kommer att genomföra projektet tillsammans med professor Thomas Johansson vid samma institution.

Frånvaro av studier

Projektet Ungdomar, våld och utsatthet: en studie av elevers erfarenheter av trakasserier och kränkningar i skolan är ett treårigt forskningsprojekt som får cirka 2,2 miljoner för genomförandet från Brottsoffermyndigheten.

Studien kommer att omfattas av observationer från elevrådsmöten, fokusgruppintervjuer och individuella intervjuer med elever från skolår nio på grundskolor belägna i olika demografiska områden.

– Det finns idag en frånvaro av studier som studerat elevers erfarenheter av våld i skolan och/eller när de bevittnat våld i sin skolmiljö och hur de erfarenheterna samverkar med aspekter som kön, klass och etnicitet, säger Ylva Odenbring.

Våld och kränkande handlingar

Genom att undersöka hur elevers berättelser relaterar till allmänna samhälleliga och kulturella diskurser rörande våld, brottsoffer och social välfärd och hur de situationerna kategoriseras i relation till våld och kränkande handlingar, kommer projektet att bidra med ny kunskap om hur skolan kan hantera den typen av frågor.

För mer information, kontakta Ylva Odenbring, ylva.odenbring@gu.se, 031-7862840