Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Ann Frisén
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Forskning om ungdomars möjligheter i segregerade livsmiljöer

Publicerad

Stenastiftelsen finansierar tre tvärvetenskapliga forskningsprojekt som delar på drygt 42 miljoner kronor i anslag. Utdelningen sker inom ramen för stiftelsens satsning på barns och ungdomars livsmöjligheter.

Ett gemensamt fokus för projekten är att de ska påvisa möjligheter till bättre funktion på samhälls- och individnivå, ha prevention eller intervention som tydlig komponent, samt visa på ett tydligt samspel mellan individ och samhälle.

15 miljoner till psykologiska institutionen

15 av de 42 miljonerna går till ett projekt på psykologiska institutionen som leds av professor Ann Frisén. Projektet handlar om att skapa ökad förståelse för hur etnisk identitet utvecklas och hur man kan förbättra unga människors möjligheter att hantera sina utmaningar och därmed öka sina livsmöjligheter. Projektet ska pågå i fem år.

– Vi är väldigt glada för forskningsanslaget från Stenastiftelsen som ger oss möjlighet att ta oss an viktiga frågor som rör etnisk identitet hos unga i Sverige idag. Forskningsprogrammet är tvärvetenskapligt och vi kommer att använda oss av innovativa metoder för att belysa nya och spännande frågor och ta fram ny kunskap om ungas livsvillkor, kunskap som direkt ska kunna tillämpas i svenska skolor. Vår förhoppning är att programmet ska bidra till positiva förändringar för unga och deras situation i samhället, säger Ann Frisén.


Läs hela pressmeddelandet, inklusive populärvetenskapliga sammanfattningar av projekten: Stenastiftelsen finansierar forskningsprojekt som ska förbättra barns och ungdomars möjligheter i segregerade livsmiljöer med 42 miljoner kronor