Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Forskning om språkligt utanförskap får 4 Mkr från Vetenskapsrådet

Publicerad

Vetenskapsrådets kommitté för utvecklingsforskning har fattat beslut om bidrag inom U-forsk, som stöder svensk forskning med relevans för låg- och medelinkomstländer. Tove Rosendal, postdoktor i afrikanska språk vid Göteborgs universitet, får 3 985 000 kronor för projektet ”Språkligt utanförskap – identitetens betydelse i ett utvecklingsperspektiv”. Det var det enda projektet inom humaniora som beviljades bidrag. De flesta ansökningarna hade inriktning mot global hälsa och det området fick också den högsta beviljandegraden.Tove Rosendals projekt är en sociolingvistisk studie som knyter ihop språkanvändning med utvecklingsfrågor. Projektet fokuserar på code-switching, det vill säga växling mellan de två språken ngoni och swahili, i Ruvumaregionen i sydvästra Tanzania.

Swahili, som används i formella sammanhang och som sedan självständigheten har främjats som kommunikationsspråk över etniska och språkliga gränser, tar allt större plats i det tanzaniska samhället, även i rurala miljöer och inom familjen. Man uppskattar att ungefär 95 procent av den vuxna befolkningen talar swahili.

Tove Rosendal– Språkanvändning kan vara en viktig markör av identitet i mötet mellan olika kulturer, säger Tove Rosendal. Hur språk används har därför symbolisk laddning och identitet formas genom dessa symboliska system. Växlingen mellan ngoni och swahili kan även ses som en indikation på att är ngoni som språk är hotat eller på väg att försvinna.

– En viktig fråga blir således om code-switching visar att ngonibefolkningen inte längre kan uttrycka sig på sitt modermål eller om code-switching är en kommunikationsstrategi som markerar grupptillhörighet eller identitet, menar Tove Rosendal.

Projektet kommer att analysera faktorer som omfattningen av code-switching, när och hur man växlar mellan språken, om code-switching är en indikation på att språket ngoni är på väg att ersättas av swahili, om ngonitalarna förlorar sin identitet i denna process eller om möjligen andra identiteter skapas.

Analysen bygger på postmodern språk- och identitetsteori och tanken om en dialektal interaktion mellan individen och samhället. Basen för projektet är inspelningar av talad ngoni, både av individer och grupper, i två olika miljöer och från olika åldersgrupper, samt semistrukturerade intervjuer med informanterna där bland annat självbedömning av språkanvändning ingår. Dessa kompletteras av fokusgruppdiskussioner. Data från fältarbeten analyseras både kvantitativt och kvalitativt.

Tove Rosendal är verksam vid Institutionen för språk och litteraturer och arbetar nu med ett två-årigt postdok-projekt inom TASENE-programmet . Detta program finansieras av COSTECH, SIDA och NWO (Netherlands Organisation for Scientific Research)/WOTRO Science for Global Development.

Du kan läsa mer om bidragsbesluten här:
http://www.vr.se/forskningsfinansiering/bidragsbeslut/uforsk.4.7257118313b2995b0f2839a.html