Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Forskning om öppna innovationsarenor inom life science får 1 miljon från Vinnova

Publicerad

Björn Remneland och Alexander Styhre har fått 1 miljon kronor från Vinnova för projektet ”Öppna innovationsarenor inom life science”. Båda forskarna är verksamma på Företagsekonomiska institutionen vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

Grattis Björn! Vad kommer ni att studera i projektet?
-Vi kommer att undersöka utvecklingsarbetet på två innovationsarenor inom life science för att se hur nätverksorganisering kan främja ökad innovationsförmåga och underlätta gränsöverskridande entreprenöriella aktiviteter. Det är extra intressant att studera just life science eftersom det är en viktig sektor för att skapa ny kunskap och innovationer. Dessutom har sektorn stor ekonomisk betydelse på regional, nationell och internationell nivå.

Vilka öppna innovationsarenor kommer ni att studera?
Vi kommer att studera AstraZenecas BioVentureHub och Sahlgrenska Science Park. De båda innovationsarenorna är intressanta att undersöka eftersom de fångar de möjligheter och utmaningar som nätverksorganisering innebär inom life science. Vi har studerat framför allt AstraZenecas BioVentureHub i ett tidigare 3-årigt projekt som också var finansierat av Vinnova så nu blir det spännande att få fortsätta följa utvecklingen.

Hur kommer ni att göra studierna?
Vi kommer att göra interaktiv forskning som är kopplad till arenornas utvecklingsarbete. Bland annat planerar vi att göra kartläggningar, analyser och uppföljningar som vi kontinuerligt återkopplar till de medverkande organisationerna.

Vilka kan ha användning av forskningsresultaten?
Projektet kommer att ge nya kunskaper om drivkrafter och utmaningar som finns när öppna innovationsarenor ska implementeras i praktiken. Kunskaper som kan användas av både yrkesverksamma och inom näringslivet och policyskapare.