Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Forskare, implementerare och patientrepresentanter från GPCC i Almedalen 2016

Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet - GPCC deltar under Almedalsveckan med ett fullspäckat program för att sprida sin forskningsbaserade kunskap om personcentrerad vård.

Läs en rapport från GPCCs deltagande under Almedalsveckan 2016


Personer som har erfarenhet av att vara patient och närstående, professionella som arbetar personcentrerat och som arbetar med implementering av personcentrerad vård samt forskare från GPCC åker till Visby för att berätta om hur och varför svensk hälso- och sjukvård kan och bör bli personcentrerad. Förutom tre egna seminarier och värdskap för ett rundabordssamtal samt deltar GPCC som inbjudna talare och gäster på seminarier och mingel arrangerade av andra.


Forskare om HUR man kan arbeta personcentrerat

Först ut på måndagen blir det interaktiva seminariet Personcentrerad vård kan spara miljarder - men hur gör man?, där fyra GPCC-forskare med erfarenhet från både yrkesliv och forskning inom ett antal olika vård- och rehabiliteringsverksamheter svarar på besökarnas frågor om personcentrerad vård och delar med sig av sina erfarenheter av hur det är att arbeta personcentrerat. 


Patienter och närstående om VARFÖR de vill ha personcentrerad vård. De är vilse i vården.

Tisdagen 5/7 blir GPCCs "vilse i vården-dag". En patient, Mikaela Javinger, och en närståenderepresentant, Hans-Inge Persson, från GPCCs personråd  berättar om sina erfarenheter samt argumenterar ur sitt perspektiv för varför svensk hälso- och sjukvård bör bli personcentrerad i seminariet ”Vilse i vården - om brister i samordning och bemötande i svensk hälso- och sjukvård”. 


Vilse i vården blir också temat för det rundabordssamtal som GPCC arrangerar i partnerskap med Njurförbundet på tisdagskvällen. Detta rundabordssamtal är ett slutet arrangemang, men en rapport från samtalet kommer att publiceras av GPCC och Njurförbundet i efterhand. 

Två debattartiklar på detta tema publicerades samma dag, 5/7. Läs mer om dem och hitta länkar till artiklarna här. Länk kommer snart.
 

Politiker, implementerare och patienter om VARFÖR och HUR vården i Sverige kan personcentreras

På onsdagseftermiddagen arrangerar GPCC seminariet Hur släpper vi in patienterna i vården? Demokratisk, jämlik & effektiv vård med personcentrerad vård i samarbete med Västra Götalandsregionen VGR. VGR är en av Sveriges största regioner, och också en av de första som tagit ett strategiskt beslut att ställa om sin hälso- och sjukvård till att bli personcentrerad, och som nu har påbörjat detta arbete. Men att införa personcentrerad vård innebär en omfattande förändring av vårdens kultur och struktur. Hur ska det gå till? På detta seminarium deltar både GPCCs patient och närståenderepresentanter och implementeringsexperter, representanter och politiker från VGR och nationella aktörer. OBS! LIVESTREAMAS, se information i seminarielänken ovan.

Med anledning av detta seminarium publicerades an helsidesartikel om VGRs implementering och GPCC i Dagens Samhälles Almedalsnummer. 


GPCC deltar även som inbjudna på ett tiotal arrangemang arrangerade av bland andra Vårdprofessionerna, Vårdförbundet, Fysioterapeuterna, Region Halland och Biogen.

Har du ett arrangemang under Almedalsveckan där du skulle vilja att GPCC deltar? Kontakta då Jeanette Tenggren Durkan.


Personerna som finns på plats för GPCC under Almedalsveckan är:
 

Hans-Inge Persson

författare, samhällsdebattör, samt medverkar i verksamhetsutveckling, med närståendeerfarenhet. Medlem i GPCCs Personråd för patienter och närstående. Läs mer.


Mikaela Javinger

föreläsare och skribent, samt attitydambassadör för hjärnkoll, med patienterfarenhet. Medlem i GPCCs Personråd för patienter och närstående. Läs mer.


 

Eric Carlström

professor vårdvetenskap ledarskap & vårdorganisation, Sahlgrenska Akademin samt forskningslinjeledare, GPCC. Läs mer.

Håkan Hedman

ordförande Njurförbundet, samt patientrepresentant i GPCCs Styrgrupp. Läs mer.


Catarina Wallengren

utbildning & implementeringssamordnare, GPCC. 

Lilas Ali

forskare, GPCC, Projektet "Personcentrerad psykosvård".


Andreas Fors

forskare, GPCC


 

Anette Larsson

forskare, GPCC

 Kerstin Ulin

forskare, GPCC

samt föreläsare om personcentrerad vård och moderator, med erfarenhet av arrangemang av bland andra Dagens Medicin, Vårdförbundet och Karolinska Institutet.

Bilder:

Mikaela Javinger fotograferad av Sofie Ekholm.

Kerstin Ulin och Håkan Hedman fotograferade av Jeanette Tenggren Durkan.