Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Forskare gör upp med myten om att kreativitet inte kan styras och ledas

Publicerad

En populär uppfattning är att kreativitet varken kan eller bör styras utan skapas enbart av högt motiverade och självständiga individer – som inte behöver ledarskap. Forskare från Göteborgs universitet gör nu upp med den uppfattningen och hävdar motsatsen.

– Det är sant att kreativitet inte kan kommenderas fram, men det finns mycket som chefer och projektledare kan göra för att öka kreativiteten och innovationsförmågan hos sina medarbetare och i sina organisationer, säger Sven Hemlin, professor i psykologi vid Göteborgs universitet och huvudredaktörer till boken Creativity and Leadership in Science, Technology and Innovation.

Forskarna menar att ledarskap inte bara är möjligt utan också väsentligt för att få kreativitet och innovationer att öka i grupper och organisationer och talar då om ett kreativt ledarskap. Ett kreativt ledarskap består av två grundläggande faktorer: Kreativa ledare har en djup expertis i det område de ska leda medarbetarna i. De har också en förmåga att skapa kreativa miljöer som stödjer och uppmuntrar medarbetare och projektgrupper.

– Problemen som ska lösas i dagens organisationer är komplexa och i vår forskning har vi sett stora positiva effekter av kreativt ledarskap när det gäller att lösa dessa problem och få fram innovationer, säger Sven Hemlin.

I boken ställs flera viktiga frågor om det kreativa ledarskapet, till exempel: Vilken typ av ledarskap behövs på olika nivåer i forskningsintensiva organisationer för att åstadkomma kreativa resultat? Vilka sociala och kognitiva förmågor och färdigheter behövs hos ledarskapet i kreativa miljöer? Hur ser ledarskapet ut i olika faser av den kreativa processen?

– Vi erbjuder konkreta analyser av hur ledare och chefer kan underlätta, förbättra och organisera kreativiteten inom vetenskap, teknik och industriell innovationsverksamhet. Vi har också med mer teoretiska och framåtblickande kapitel där vi till exempel tittar på användandet av ny teknologi för att öka kreativa processer. Boken borde vara obligatorisk läsning för forskningsledare vid universiteten och i industrin, men också för varje forskare och ingenjör, säger Sven Hemlin.

Mer information:
Sven Hemlin är verksam inom forskningsgruppen Innovations- och ledningspsykologi vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet och GRI, Handelshögskolans institut för tvärvetenskaplig forskning som fokuserar på forskningsprojekt med hög näringslivs- och samhällsrelevans.
Kontakt: sven.hemlin@psy.gu.se, 0708-72 99 74.

Creativity and Leadership in Science, Technology and Innovation är editerad av Hemlin, Allwood, Martin & Mumford.