Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Forskare föreslår skärpta straff för hets och hat på nätet

David Brax och Christian Munthe.              Foto: Monica HavströmDavid Brax och Christian Munthe.              Foto: Monica Havström

Rättstaten måste gå på offensiven. Bakom vågen av brandattentat mot asylboenden finns en växande rörelse av näthat som stödjer våldsvågen. Allvarlighetsgraden av dessa brott måste höjas, skriver filosoferna Christian Munthe och David Brax i en debattartikel i DN.

Christian Munthe och David Brax forskar i praktisk filosofi vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori och har frågor om diskriminering, etik, hatbrott, nya medier och rättsfilosofi bland sina specialiteter. De är också knutna till Centrum för etik, juridik och mental hälsa (CELAM) respektive Centrum för europaforskning (CERGU) vid Göteborgs universitet.

I en längre debattartikel med rubriken ”Skärp straffen för dem som hatar och hetsar på nätet”, som publicerades på DN Debatt den 2 november 2015, skriver de: ”På kort tid har vi i Sverige tvingats åse en radikalt förändrad situation vad gäller mångfald, migration och politiskt våld. Kombinationen av taktiskt och organisatoriskt skickliga våldsbejakande rörelser – i vårt land i huvudsak från extrem höger och nationalism – och drastiskt ökad takt och mängd av människor på flykt undan krig, förföljelse, ofärd och bottenlöst elände, kombinerat med en svårt haltande europeisk politik på området, gör att tidigare politiska lösningar inte håller måttet.

Denna insikt har nyligen lett till en historisk blocköverskridande parlamentarisk uppgörelse, som bygger på grundprinciperna att Sverige även fortsättningsvis ska ha ett generöst flyktingmottagande som respekterar internationell rätt och asylregler och att detta är en nationell angelägenhet, samtidigt som uppgiften måste hanteras pragmatiskt klokt i termer av finansiering, logistik och krav på europeiska grannar.

Samtidigt har våldet i Sverige mot utsatta människor, samhälleliga institutioner och genomförandet av demokratiska beslut eskalerat.”

Allvarligt hot

Christian Munthe och David Brax menar att vi alla måste inse att den pågående och eskalerande hat-, hot-, hets- och våldsvågen i sig även utgör ett ytterst allvarligt hot mot vår yttrandefrihet, liksom mot själva rättsstatsprincipen och demokratin.

De föreslår en rad åtgärder som bland annat gäller synen på dessa överträdelser på nätet, så att de likställs med hot mot allmän ordning i det offentliga fysiska rummet.

Läs hela debattartikeln