Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Forskare belyser aspekter av invandring i ny antologi

Publicerad

Invandringen till Sverige årtiondena efter andra världskriget beskrivs ofta som friktionsfri men är bilden i själva verket förenklad?

Invandringen till Sverige årtiondena efter andra världskriget beskrivs ofta som friktionsfri: en välfungerande arbetsmarknad absorberade all tillgänglig utländsk arbetskraft och integrationen skötte sig mer eller mindre själv utan behov av några SFI-kurser. Men är bilden i själva verket förenklad?

I antologin "Med öppnar armar? Om integration och invandring till Sverige 1945-1970" belyser nio forskare olika aspekter av invandringen mellan 1945 och 1970. Några av bidragen i antologin tar ett grepp om perio­den som helhet, vad gäller arbetsmarknadens parter eller invandringens demografiska och ekonomiska effekter, medan andra forskare belyser case studies och diskuterar barnfattigdom bland invandrare, invandrade kvinnors arbetsmarknad eller specifika invandrargrupper. 

- Gemensamt för alla bidragen är en strävan att lyfta fram invandringens komplexitet under perioden och skapa förutsättningar för ett mer nyanserat samtal om invandring, säger Lovissa Broström, universitetslektor i socialt arbete och en av bokens redaktörer.

Antologin "Med öppnar armar? Om integration och invandring till Sverige 1945-1970" ges ut av Daidalos förlag. Redaktörer är Lovisa Broström, Göteborgs universitet och Daniel Rauhut, docent vid Östra Finlands universitet i Joensuu.  

Läs mer om boken på Daidalos hemsida 

För ytterligare information, kontakta:
Lovisa Broström, e-post: lovisa.brostrom@socwork.gu.se