Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Forskar om religioner i Amerika och religiös turism

Publicerad

Religionsvetaren Daniel Andersson är docent vid Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet. Han är aktuell med en bred historisk skildring av de förspanska religionerna och kulturerna i Mellanamerika.

Daniel Andersson. Foto: Thomas Melin.

2001 disputerade Daniel Andersson med en avhandling som visar hur den viktigaste mexikanska politiskt-ideologiska högtiden De Dödas dag samt den viktigaste religiösa högtiden Jungfruns dag har påverkat en postkolonial och postrevolutionär mexikansk identitet.

− Frågor om identitet och om religiös förändring över tid har sedan återkommit som teman i min forskning och undervisning, säger han.

Indianska religioner

Nyligen utkom Daniel Andersson med en bok om Mellanamerikas religioner, med titeln Indianska Religioner - Från vandring till imperiebyggande. Boken, som Daniel själv har saknat i sin undervisning om ursprungsfolkens religioner, är en bred historisk beskrivning och analys av de mesoamerikanska förspanska högkulturerna, deras religiösa världar, rituella och mytiska tanketraditioner samt inbördes relationer.

− Religiösa föreställningar i Mesoamerika baserades ofta på tydliga motsättningar, till exempel mellan jordbruk och krig, vatten och blod, liv och död, orm-fågel. Detta kom att avspeglas inte minst i den monumentala arkitekturen i några av de största städerna inom maya- och aztek-kulturerna, samt även i offerkulten, beskriven i poetisk form av bland andra maya och azteker.

Nya översättningar av aztekiska poem visar på en mångbottnad, melankolisk, dualistisk religiös världsbild som för alltid skulle förändras med de spanska erövringarna. Boken diskuterar också postkoloniala teorier och identitetsproblematik.

Religiös turism och pilgrimsresor

Daniel Andersson har också skrivit om svensk judendom och judisk identitet, och – tillsammans med kollegan Åke Sander – om det Mångreligiösa Sverige (i läroboken med samma namn). Han forskar för närvarande om religiös turism och pilgrimsresor och planerar en studie som tar avstamp i nutida pilgrimsvandrare och pilgrimsplatser och deras förändring i tid och rum den senaste 100 åren.

Som lärare har Daniel Andersson en lång, omfattande och bred erfarenhet av undervisning. Under föreläsningar och seminarier har han ägnat mycket tid åt studiebesök och studieresor, bland annat till Indien och Israel.

− Jag har varit med om att bygga upp ett samarbetsavtal med BHU, Benares Hindu University, i Varanasi och skissar för närvarande på ett eventuellt institutionssamarbete med Universidad Santo Tomas i Bogotá, allt detta som en del av internationaliseringen inom Göteborgs universitet.

Kontakt:
Daniel Andersson, telefon: 031-786 5309, e-post: daniel.andersson@lir.gu.se