Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Forskar om relationen mellan kultur, stadsutveckling och demokrati

Publicerad

Catharina Thörn är docent i kulturstudier. Hon har bland annat undersökt hur stadsutveckling gynnar vissa grupper på bekostnad av andra.

 

Catharina Thörn. Foto: Johan Wingborg.Catharina Thörn disputerade med avhandlingen Kvinnans plats(er) – bilder av hemlöshet som utgick från en analys av hur "kvinnlighet" historiskt har kopplats till "hem" och "hemlöshet".

‒ Därefter analyserade jag hur samtida bilder av hemlöshet i allmänhet och hemlösa kvinnor i synnerhet framträder i statliga rapporter, välgörenhetskampanjer och socialtjänstens verksamheter för hemlösa kvinnor. Dessa bilder relateras till vad kvinnor utan bostad själva förmedlar i intervjuer om sina erfarenheter av hemlöshet.

Efter avhandlingen har hon i sin forskning intresserat sig för relationen mellan kultur, stadsutveckling och demokrati. Ett exempel är den nyutgivna boken Den urbana fronten – En dokumentation av makten över staden som granskar omvandlingen av Kvillebäcken, en stadsdel på Hisingen i Göteborg.

Tillsammans med fotografen Katarina Despotović har hon undersökt hur marknadsföringen av ett nytt bostadsområde går till, vilka bilder och berättelser som används i relation till hur man talar om hur området såg ut innan, och vilka konsekvenser det får för människorna som bor där, att de bokstavligt skrivs ut ur framtiden.

‒ Området beskrivs av staden i termer som ”gazaremsan” eller ”en kåk- och barackstad”, och det osynliggör och stigmatiserar de människor som finns där och inte alls är kriminella, som till exempel driver en bilverkstad eller är aktiva inom en föreningsverksamhet.
Vad kan samhället lära av sådan forskning?

‒ Städer förändras och utvecklas väldigt snabbt idag, på ett sätt som förstärker den ojämlikhet som redan finns i samhället. Därför är det viktigt att lyfta fram på vilket sätt det sker, att staden faktiskt inte byggs för alla och att retoriken som används döljer att man tar från grupper som inte har det så bra ställt och ger till de som redan har det bättre.

Snart kommer nästa bok – Stad till salu ‒ som hon skrivit med kollegorna Mats Franzén och Nils Hertting, båda vid Uppsala universitet.

‒ I boken lyfter vi fram betydelsen av det offentliga rummet och hur dess demokratiska funktioner riskerar att undermineras i en tid när städer i allt högre grad ses som varor som skall paketeras och marknadsföras på en global marknad. Tvärtemot allt tal om stadsrum som trivsamma och attraktiva menar vi att städers offentliga rum har en viktig funktion i att synliggöra de konflikter och ojämlikheter som finns i samhället, säger Catharina Thörn.

Kontakt:
Catharina Thörn, telefon: 031-786 6175, e-post: catharina.thorn@kultvet.gu.se

Text: Thomas Melin