Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Forskar om hälsa och hälsopromotion i relation till fysisk aktivitet och idrott

Publicerad

Eva-Carin Lindgren har befordrats till professor i idrottsvetenskap vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap.

I sin forskning fokuserar hon hälsa och hälsopromotion i relation till främst fysisk aktivitet och idrott. Ett av många exempel är det dilemma idrottsrörelsen har att hantera, dels att fostra elitaktiva, dels att få fler barn och unga att börja idrotta samt stanna kvar så länge som möjligt.

Den ovan nämnda motsättningen mellan tävlingsfostran och föreningsfostran anknyter även till en ytterligare problematik som Eva-Carin Lindgren forskar kring. Det handlar då om hur idrottsledare och landslagsledare försöker skapa goda utvecklingsmöjligheter för elitidrottare som också är hållbara – i betydelsen hälsa, välbefinnande, trygghet och delaktighet.

Tillägna sig demokratiska värden

Vidare har Eva-Carin Lindgrens forskning fokuserat på baserade interventioner för barn och ungdomar i relation till främst fysisk aktivitet.

I ett annat och nystartat forskningsprojekt är hon en av dem som undersöker om och hur idrottsrörelsen kan bidra till att nyanlända ungdomar kan tillägna sig demokratiska värden, som jämställdhet, inkludering och interkulturell förståelse.

Bland många uppdrag kan nämnas att Eva-Carin Lindgren sedan 2012 ingår i redaktionen för den vetenskapliga tidskriften International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being.

För mer information: Eva-Carin Lindgren, epost: eva-carin.lindgren@gu.se, tel: 031-786 4228