Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Forskar om förändring av kostvanor

Publicerad

Christina Berg har befordrats till professor i kostvetenskap vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap.
I sin forskning fokuserar hon hälsofrämjande arbete, kost och fetma.

Som forskare har Christina Berg bland annat studerat ungdomars tankar kring mat och ätande. Dessutom har hon i flera projekt undersökt hur mat och måltider presenteras i olika media och hur detta i sin tur påverkar matvanor hos barn och ungdomar, ett forskningsområde som är viktigt ur folkhälsoperspektiv.

Av hennes studier kring viktfokus och bantning bland unga framgår att andelen unga som känner sig för tjocka har ökat under 2000-talet. Bland ungdomar i Sverige och andra europeiska länder finns även ett tydligt samband mellan att känna sig för tjock och ha psykosomatiska symtom som sömnsvårigheter, dåligt humör och ont i mage, rygg och huvud.

Riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom

Andra studier har rört nutritionsepidemiologi. Som exempel kan nämnas en studie som visade att en ökad andel kroppsfett var kopplad till flera riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom även bland personer med normalvikt.

För närvarande planerar Christina Berg nya forskningsprojekt tillsammans med andra forskare. Ett projekt som ligger i startgroparna är en deltagarstyrd hälsofrämjande intervention i en förort i Göteborg. Planerna är även att starta ett hälsopromotivt projekt med assisterade digitala matinköp för äldre med hemtjänststöd.

För mer information: Christina Berg, tel: 0709-587299 e-post: christina.berg@ped.gu.se