Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Forskar om digital teknik för lärande både i och utanför skolan

Publicerad

Utbildningsvetenskapliga fakulteten har antagit Thomas Hillman, verksam vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, som docent i pedagogik.

Thomas Hillman disputerade i pedagogik vid University of Ottawa 2011 med avhandlingen Re:design for learning – A study of the co-construction of a technological tool for mathematical learning där han studerade utvecklingen och användningen av en grafräknare för matematisk lärande.

Interagerar med teknik

Sedan avhandlingen har hans forskning fokuserat på den pågående omstruktureringen av teknik för lärande i både formella och informella sammanhang. Det intresset har utvecklats inom främst tre områden: hur digital teknologi används i undervisning, vid museibesök samt i egendrivet lärande i sociala medier.

En stor del av Thomas Hillmans forskning bygger på omfattande användning av videoinspelningar och digitala register över hur människor interagerar med teknik och han arbetar för att anpassa och utveckla metoder och verktyg för att få tillgång till och förståelse för dessa aktiviteter.

För mer information, kontakta Thomas Hillman epost: thomas.hillman@gu.se,
tel: 031-786 2205