Länkstig

Förnyad EQUIS-ackreditering för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Publicerad

Handelshögskolan i Göteborg har fått förnyat förtroende och en femårig re-ackreditering av EQUIS. EQUIS-ackrediteringen är en prestigefull internationell kvalitetsstämpel som Handelshögskolan haft sedan 2004, med förnyad ackreditering 2009, 2014 och nu 2017. Kraven för ackreditering har hela tiden höjts. Idag finns ca 150 EQUIS-ackrediterade handelshögskolor i världen.

Utvärderarnas övergripande bedömning är att Handelshögskolans forskning och utbildning håller hög kvalitet och att verksamheten har en positiv påverkan på näringsliv och samhälle, inte bara i Sverige utan även globalt.

– Vi är stolta och glada över att vår verksamhet återigen har funnits hålla en hög kvalitet, sett ur ett internationellt perspektiv, säger Per Cramér, rektor på Handelshögskolan. Att vara ackrediterad betyder mycket för vår möjlighet att konkurrera om de bästa studenterna och forskarna på den internationella arenan, och är en förutsättning för att kunna samarbeta med välrenommerade handelshögskolor runt om i världen.

Ackrediteringsprocessen är viktig eftersom den driver kvalitetsarbetet framåt och bidrar till ständig utveckling och ökad kvalitet. I EQUIS bedömning läggs särskilt stor vikt vid strategiarbete, verksamhetsstyrning, forskning, internationalisering, hållbarhet och samverkan med det omgivande samhället.

Handelshögskolan är även ackrediterad av The Association of MBAs (AMBA) och The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) och därmed en av ca 75 handelshögskolor i världen – och den enda i Sverige – som är vad som brukar kallas ”Tripel Crown”-ackrediterade.

EQUIS är ett internationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildningar inom ekonomi- och ledarskap. EQUIS drivs av European Foundation for Management Development (EFMD), en oberoende, icke vinstdrivande nätverksorganisation öppen för både företag och universitet.

Kontakt:
Per Cramér, rektor, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
per.cramer@handels.gu.se

Helena Sjöholm, ansvarig för internationella ackrediteringar, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
076-6186479, helena.sjoholm@handels.gu.se

Maria Norrström, kommunikationsansvarig, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
0709-226689, maria.norrstrom@handels.gu.se