Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Förnyad EQUIS-ackreditering för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Publicerad

Handelshögskolan i Göteborg har fått förnyat förtroende av EQUIS och fortsätter att vara en av ca 150 ackrediterade handelshögskolor i världen. EQUIS-ackrediteringen är en prestigefull internationell kvalitetsstämpel som Handelshögskolan haft sedan 2004, med förnyad ackreditering 2009 och nu 2014. Under åren har kraven för ackreditering hela tiden höjts.

- Vi är stolta och glada över att ha fått en förnyad ackreditering, säger Per Cramér, rektor på Handelshögskolan. Att vara ackrediterad betyder mycket för vår möjlighet att konkurrera om de bästa studenterna och forskarna på den internationella arenan, och är en förutsättning för att kunna samarbeta med välrenommerade handelshögskolor runt om i världen.

Ackrediteringsprocessen är viktig eftersom den driver kvalitetsarbetet framåt och bidrar till ständig utveckling och ökad kvalitet. Inför en förnyad ackreditering måste man visa att man utvecklat verksamheten sedan förra ackrediteringen och att man håller en internationellt konkurrenskraftig nivå. I EQUIS bedömning läggs särskilt stor vikt vid strategiarbete, verksamhetsstyrning, forskning, internationalisering, hållbarhet och samverkan med det omgivande samhället.

Den förnyade EQUIS-ackrediteringen gäller i tre år. Handelshögskolan är även ackrediterad av The Association of MBAs (AMBA) och arbetar för att bli ackrediterad av The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) i början av 2016. Dessa är de tre mest betydelsefulla ackrediteringarna i världen för handelshögskolor och endast en liten andel av skolorna har alla tre ackrediteringarna.

EQUIS är ett internationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildningar inom ekonomi- och ledarskap. EQUIS drivs av European Foundation for Management Development (EFMD), en oberoende, icke vinstdrivande nätverksorganisation öppen för både företag och universitet.

Kontakt:
Per Cramér, rektor, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
070-8589519, per.cramer@handels.gu.se

Helena Sjöholm, ansvarig för internationella ackrediteringar, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
076-6186479, helena.sjoholm@handels.gu.se

Maria Norrström, kommunikationsansvarig, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
0709-226689, maria.norrstrom@handels.gu.se