Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Förenar variation med kreativitet

Publicerad

Genom arbetet som bildlärare/fritidslärare lyckas Magdalena Radtke förena sitt designintresse med lusten till det varierande och kreativa arbetet på fritidshemmet. Sedan flera år är hon dessutom VFU-handledare. Vi träffade henne och snart färdiga bild- och fritidsläraren läraren Satu Säkkinen för ett samtal om utveckling och samspel.

Bild på Satu Säkkinen och Magdalena Radtke.

Satu Säkkinen, t v, och Magdalena Radtke

Genom arbetet som bildlärare/fritidslärare lyckas Magdalena Radtke förena sitt designintresse med lusten till det varierande och kreativa arbetet på fritidshemmet. Sedan flera år är hon dessutom VFU-handledare. Vi träffade henne och snart färdiga bild- och fritidsläraren läraren Satu Säkkinen för ett samtal om utveckling och samspel.

Björlandagården är en F-6-skola med runt 500 elever på nordvästra Hisingen i Göteborg. Magdalena Radtke har haft anställning här sedan året efter hennes examen 2014 på Grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem, med inriktning mot bild. Detta var också skolan där hon själv genomförde sina samtliga VFU-perioder under utbildningen.

Valet av utbildning styrdes av flera saker. I Polen hade hon läst en masterutbildning i pedagogik men jobbade samtidigt en del med design och formgivning. Efter att ha träffat en svensk pojkvän flyttade hon till Sverige. Under SFI-perioden praktiserade hon på ett fritidshem och trivdes bra samtidigt som hon insåg att designbranschen var tuff att slå sig in i.

Ett utmärkt sätt att förena intresse för design och med att arbeta med yngre och entusiastiska barn

– Jag insåg då att ett arbete på fritidshem kunde vara ett utmärkt sätt att förena intresse för design och med att arbeta med yngre och entusiastiska barn. Det som lockade var variationen, kreativiteten och den stabila vardag som jobbet innebär, säger hon.

Redan efter ett år som anställd började hon också fungera som VFU-handledare, tog alltså emot studenter från utbildningen under deras olika VFU-perioder. Nu har hon hunnit med att handleda sex studenter.

– Jag har gjort det dels för att ganska få VFU-handledare idag verkligen ”kan” utbildningen, dels för att jag vill bidra till samma goda start som jag själv fick under min utbildning. VFU-perioderna är väldigt viktiga, där ju stora delar av teorin ska omsättas i verklig praktik, säger Magdalena Radtke.

Strikt uppdelade veckor

Det är något Satu Säkkinen instämmer i. Hon har just avslutat sin fjärde och sista VFU-period på just Björlandagården. Hon har gjort det med Magdalena Radtke som sin handledare. Hennes eget val av utbildning styrdes av att hon redan visste hur väl hon fungerar i arbete med barn efter arbete som barnskötare och dessutom av att hon har ett passionerat intresse för bild.

Hennes VFU-veckor om 30 timmar har varit strikt uppdelade mellan praktik, planering och handledning, vilket fungerat bra.

– Speciellt viktiga har timmarna för återkoppling från Magdalena varit och möjligheten att ställa frågor och reflektera.
Vartefter hennes utbildning fortgick har de båda blivit mer och mer samspelta.

Blir testad och observerad

– Så småningom har vi mer och mer fungerat som samarbetande kollegor i arbetet, särskilt inom bildundervisningen, säger Magdalena Radtke som tycker att rollen som VFU-handledare är givande på flera sätt:

– Jag blir ju också testad och observerad och måste reflektera över och förklara varför jag gör vissa val inför studenten. Jag blir också satt på prov, det är bra. Dessutom får jag till mig fräscha idéer från utbildningen, säger hon.

Att dela en tjänst mellan fritidshem och skolans bildundervisning har flera plus.

– På fritidshemmet handlar arbetet mer om relationsskapande och undersökande arbete. Fördelen då är att fritidsbarnen därför redan känner mig när de kommer till bildsalen som mellanstadieelever. Men ämneskunskaper och begrepp från bildundervisningen kan också plockas in i fritidshemmets skapande delmoment, exempelvis när vi målar där, säger Magdalena Radtke.

Reflektera och återkoppla

Nackdelen kan vara att det finns skolor där bildundervisningen inte riktigt räcker för att fylla sin del av en kombinerad tjänst som bildlärare/fritidslärare.

– Då kan tjänsten fyllas med annat som vare sig har med bild eller fritids att göra. Då kan det upplevas som plottrigt, säger hon.

Satu Säkkinen tar examen till sommaren 2019. Hon kan se tillbaka på hur hon utvecklats under utbildningens gång, hur hennes verktygslåda fyllts på över hur hon kan genomföra olika moment och hur hon kan tackla olika situationer i takt med de fyra VFU-perioderna.

– Vad som varit bäst? Det är nog när jag insett att jag verkligen kunnat hålla lektioner och känt mig trygg i det och dessutom vetat att jag kommer att kunna reflektera och återkoppla ihop med min handledare. Det har varit värdefullt.

Nu känner jag mig trygg tack vare den återkoppling jag fått

– Under utbildningen har det varit lite berg- och dalbana, men nu känner jag mig trygg tack vare den återkoppling jag fått. Skulle jag önska något är det ännu mer praktik inom bildämnet. Men jag inser att jag inte är färdig som lärare utan kommer att fortsätta att utvecklas även när jag börjar arbeta som det, säger Satu Säkkinen.
Hon ser nu framtiden an med tillförsikt.
– Arbetsmarknaden ser väldigt lovande ut för min del, säger hon.

Fakta:
Från och med den 1 juli 2019 blir det krav på lärarlegitimation och behörighet för att få undervisa och ansvara för undervisning i fritidshemmet. I dag får lärare som inte har legitimation undervisa och ha ansvar för undervisningen i fritidshemmet om de har en svensk eller utländsk högskoleutbildning för arbete som fritidspedagog eller motsvarande. Då behöver du som är fritidspedagog och som omfattas av detta ha en lärarlegitimation.