Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Fördomar varierar, "Vi och Dom" består

Publicerad

Hallå där Bo Andersson... …professor emeritus i ämnesdidaktik, särskilt historia, och aktuell med boken Vi och Dom på fördomens marknad i skolans värld som undersöker skolornas läromedel i de samhällsorienterande ämnena med fokus på hur vi behandlar varandra och andra.

Varför har du skrivit boken?
– Demokrati- och värdegrundsfrågor har intresserat mig i decennier. Det intresset fick dessutom en rejäl skjuts i och med tillkomsten av Centrum för värdegrundsstudier, som jag förestod. Och vad kan vara viktigare än insikter och kunskaper om den föreställningsvärld där vi befinner oss? Vi lever och vistas i en värld av fördomar och förutfattade meningar. Den demokratiska anständigheten kräver att vi är medvetna om den.

Du undersöker bland annat huruvida läromedlen rymmer rasism eller främlingsfientlighet. Vad har du kommit fram till?
– I alla tider har vi talat om Vi och Dom. Att göra sig medveten om detta är en demokratisk färdighet. Du och Jag vägleder oss i tillvaron där Jag ses som förmer än Du. Synen på den andre övergår i en sortering av människor i över- och underlägsna. Rasism och främlingsfientlighet lurar bakom knuten. I den här studien har jag i ett långt tidsperspektiv skildrat och utifrån ett mycket stort källmaterial av läromedel för den svenska skolan sett hur fördomar sprids till våra yngsta och därmed utsatta i samhället. Fördomarna varierar över tid och mellanrum, men uppdelningen i Vi och Dom syns evig.

Dessutom nagelfar du hur läromedlen behandlat araber och islam. Hur tar sig dagens läromedel an den uppgiften? Och hur har de gjort det över tid?
– Närheten till det som skildras avgör bilden av fördomar. Informationsläget bestämmer. Världen har över tid kommit oss allt närmare. Mentalt så har avståndet krympt. Det har funnits en tid då islam inte väckte något intresse över huvud taget. Araberna har nämnts men inte islam. I religiösa sammanhang har relationen till katolicismen fokuserats, närheten har avgjort. Araberna som handels- och kulturförmedlare har uppmärksammats. Med tiden har bilden förändrats. Religionen har hamnat mera i fokus, och därtill oförskyllt fått klä skott för all sköns skändligheter. Hänvisningarna till islam och Koranen är legio. I islams namn bedrivs folkmord, terrorism, slöjbruk med mera, utan att dessa har något som helst stöd i Koranen. Det är en hjärntvätt som pågår. Liten tröst är det att våra massmedier ger ännu tvivelaktigare besked.

Du skriver att de samhällsorienterande ämnena har haft och har en central roll i makthavarnas strävan att med skolans stöd bevara och konsolidera den egna makten. Hur tar det sig uttryck i läromedlen?
– I den stund som skolan blev obligatorisk och styrd av staten och kyrkan så har det sambandet tydliggjorts. Varje tid har sin påverkan. Det är däremot beklämmande att se hur varje tids makthavare syns två sina händer i strävan att få oss att tro att makthavaren företräder den så kallade sanningen. Vi är av samma skrot och korn idag som tidigare. Någon fördomsfri och anständig påverkan är svår att finna.

För mer information kontakta Bo Andersson: boi.andersson@telia.com, 0761-193311