Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Två personers händer, som sitter vända mitt emot varandra under en intervjusituation
Länkstig

Förbered dig för framtidens arbetsmarknad – rekryteringsexperten tipsar

Publicerad

Hur ser den framtida arbetsmarknaden ut? Och hur kan dagens studenter förbereda sig på det nya, digitala, internationella och snabbt föränderliga arbetslivet? Det frågade vi Therese Damstedt, som arbetar med både rekryterings- och hr-frågor på Volvo Cars.

Bild
En kvinna på ett svartvitt foto med långt hår
Therese Damstedt arbetar med rekryterings- och hr-frågor på Volvo Cars.

”Föränderlig” och ”teknologi” är två begrepp som ofta dyker upp när rekryterare ska beskriva framtidens arbetsmarknad, så även Therese Damstedt. Allt utvecklas i en snabb takt och har gjort det under en längre tid. Pandemin har nu tvingat fram förändrade beteenden och arbetssätt.

- Det intressanta här är att alla behövt anpassa sig till en verklighet med tekniska hjälpmedel, kontakt på distans och en förmåga till ”teknologisk multitasking”, något en yngre generation har ganska naturligt, menar Therese Damstedt.

Som företag är det viktigt att anpassa och förhålla sig till att teknologin ständigt utvecklas, om man vill vara en del av framtiden. Men samtidigt kan man inte hoppa på allt, eftersom det sällan ger bra resultat. Enligt Therese kommer fortsatt kommunikation, samarbetsförmåga och prestigelöshet att spela stor roll för framgång.

Så kan studenterna förbereda sig för framtidens krav

En brännande fråga för dagens studenter är hur de redan nu kan förbereda sig inför framtidens arbetsmarknad. En egenskap många rekryterare tror kommer vara viktig i framtiden är tekniksmarthet eller ”tech-savviness”. Enligt Therese är det viktiga hur man använder sin tekniksmarthet. Det handlar om hur man kan använda kunskapen, vad som kan användas och när. Utifrån detta behövs det sedan dras slutsatser och göras analyser mot bakgrund av ett datadrivet arbetssätt, och våga ge rekommendationer efter det.

Therese menar att just tekniksmarthet är en egenskap de flesta som läser utbildningar nu besitter.

- Studenter är generellt sett förmodligen mer tech-savvy i användandet av ny teknologi och genomförande av datadrivna analyser i samband med deras inträde till arbetsmarknaden, än vad en del som redan befinner sig på arbetsmarknaden är. Kan man kombinera nyvunnen teknisk kompetens med den business-erfarenhet som finns, så kommer vi att se många vinnande koncept.

Företag förväntar sig självledarskap

I dag finns det så mycket information att ta del av, att företagen förväntar sig att individen tar ett stort ansvar i att söka efter information samt uttrycker vad man själv behöver för att utveckla sig själv. Enligt Therese finns det en fallgrop här: vad händer när individens behov inte alltid sammanfaller med företagets? Risken finns då att både medarbetare och företag upplever ett missnöje och känner sig varken hörda eller satsade på. Om en medarbetare vill utvecklas och göra det tillsammans med ett företag som har ett matchande behov, så blir det en väldig tydlig win-win.

Ett annat begrepp som används flitigt av rekryterare i diskussioner om vad som kommer att eftersökas på framtidens arbetsmarknad är agilitet. Att vara flexibel och anpassningsbar i sitt arbetssätt är viktigt och något som efterfrågas av många arbetsgivare. I en mer snabbfotad organisation som i större utsträckning är projektstyrd och som saknar den gamla skolans långsamma byråkrati med tydligare hierarkier, gäller det att våga ta egna initiativ. Therese menar att det däremot inte betyder att alla behöver arbeta helt agilt, men att de flesta åtminstone kan ta till sig delar av det agila arbetssättet.

Globaliseringen – förbered dig med en internationell profil 

Globaliseringen gör att världen känns mindre och får företag att leta efter arbetskraft i andra länder. Therese menar att det finns tekniska förutsättningar för global etablering av såväl hubbar som enskilda anställda. Den här delen av globaliseringens effekter på arbetsmarknaden är något somsyns redan i dagens läge, och sannolikt kommer den utvecklingen att fortgå, något som innebär att vi framöver kommer att se ännu mer globalisering och geografiskt spridd arbetskraft. Redan nu kan studenter förbereda sig för den allt mer internationaliserade arbetsmarknaden.

- Det är bra att till exempel delta i internationella projekt under studietiden, läsa kurser på andra språk eller kanske göra sin praktik på ett internationellt företag. Det finns många sätt att göra sin profil mer internationell, och det är något som verkligen kan vara gynnsamt för den framtida karriären.

Fyra egenskaper rekryteraren värdesätter

Vilka egenskaper är det egentligen som rekryterare värdesätter? Vi bad Therese svara på vad hon letar efter hos sina jobbkandidater.

Vad värdesätter du som rekryterare för egenskaper och kunskaper?

- Egenskaper och kunskaper ska sättas i relation till det jobb man söker. Det som fungerar jättebra i ett sammanhang kan vara mindre lyckat i ett annat. Men det betyder inte att det är fel kunskaper och erfarenheter som individen har, de behöver bara vara i sitt rätta element. Ska man ge sig på någon form av summering över allmänna egenskaper, förutom att ha förmågan att nå och åstadkomma resultat, så sticker följande fyra ut:

  1. Nyfiken: att våga ta sig an uppgifter eller sätta sig i sammanhang utanför sin komfortzon. Att vilja lära sig nya angreppssätt, nya kompetenser eller utmana sig själv med det man redan kan och vet. Att vilja veta och förstå lite mer.

  2. Samarbetsvillig: en kompetens som låter självklar men som är långt ifrån det. Du ombeds vara en ”team player”, men vad betyder det för sammanhanget? Du behöver kunna leda, backa, ge input och lyssna – oftast i samma möte eller dialog. Det handlar om att bemästra konsten att få alla att inte bara känna sig delaktiga utan att faktiskt vara delaktiga i såväl mål som genomförande. Det finns ett uttjatat klassiskt talesätt som säger att om du är den smartaste i rummet så är du i fel rum. Det finns faktiskt en poäng i det. För att nå framgångsrika resultat behövs olika infallsvinklar, kompetenser och hjärnor som samlas och utmanas
  3. Förändringsbenägen: vi har pratat om globalisering, en föränderlig värld och teknisk utveckling. Företag behöver anpassa sig och vi med dem. Invanda strukturer och hierarkier behöver dammas av och vi behöver sätta uppgiften i centrum. Om vi gör det, och kopplar på viljan att förändra och förändras kommer vi att utveckla oss själva, både i vår kompetens och i vårt arbetssätt. Du kan stå rotad i ett område eller i en kompetens, men när du sträcker ut armarna så kan du använda flera delar av din grundkompetens även till andra områden. Det gör dig attraktiv på lång sikt och innebär att du kan förändra och förädla dina kunskaper i flera riktningar.

  4. Prestigelös: Att våga erkänna att man inte vet, men gärna lär sig är viktigt. Du behöver inte ha svar på allt. Däremot förväntas du att ta råd, hjälp och kunskap från andra, utan att du sedan försöker få det att låta som att det var din idé. På samma sätt ska du också kunna delge dina egna kunskaper på ett manér som gör att man lyssnar, utan att du ska känna att du behöver få kredd för det.

Vilka allmänna tips har du som rekryterare till studenter/alumner?

- Fundera över vad du faktiskt drivs av och var ärlig med det. Det kommer att hjälpa dig att förstå vad du vill jobba med och varför du beteendemässigt reagerar på de sätt som du gör i såväl motgång som framgång. Det märks när en kandidat har klart för sig vilka mål och drivkrafter den har.

Career Service hjälper dig

Under din studietid på Handelshögskolan har du möjlighet att boka tre individuella samtal med någon av våra professionella kärriärcoacher på Career Service. De kan ge ett utifrånperspektiv på en situation, utmaning eller ett problem som du står inför. Du väljer själv vad samtalet ska handla om. Karriärsamtal ger dig möjlighet att skapa en bättre bild av dig själv, vart du är på väg yrkesmässigt och hur du tar dig dit. Klicka här för att läsa mer.