Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Fokus på ansvar under Almedalsveckan

Publicerad

Göteborgs universitets medverkan på Västsvenska Arenan 2018 genomsyras av samhällsansvar. I ett flertal seminarier diskuteras universitets roll i samhället och hur forskares mångsidiga kunskap kan hjälpa politiker och andra beslutsfattare i Almedalen att hitta lösningar på samhällsutmaningar.

- Universiteten har ett uttalat samhällsansvar, vi ska bidra med kunskap och ha ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt. Genom att finnas på plats i Almedalen och möta politiker och andra beslutsfattare kan vi från Göteborgs universitet bistå med vetenskaplig expertis och evidensbaserade underlag till den politiska debatten, säger Eva Wiberg, rektor vid Göteborgs universitet.

Att politiker får tillgång till forskningsresultat ger dem bättre förutsättningar att fatta kloka beslut. För att kunna lösa de stora samhällsutmaningarna behövs alla perspektiv och forskningsdiscipliner. Det tar Göteborgs universitet fasta på i årets satsning på Västsvenska Arenan i Almedalen. Under sju seminarier diskuteras; framtidens tvärvetenskapliga utbildningsbehov, lösningar till hur havets resurser kan utvinnas på ett hållbart sätt, bilda eller utbilda - vad är universitets roll, förslag till hur sysselsättningsgapet mellan inrikes födda och nyanlända kan minskas, samverkan mellan akademi och vård, bekämpande av extremism genom utbildning av skolans lärare samt hur svensk samhällsopinion ser ut valåret 2018.

I år medverkar Göteborgs universitet för sjunde året i rad på Västsvenska Arenan - en gemensam plattform för ett antal stora aktörer i Västra Götalandsregionen. Samverkansprojektet består av åtta parter. Utöver Göteborgs universitet ingår Chalmers, Högskolan Väst, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, Västsvenska Handelskammaren, Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen. Det övergripande syftet är att lyfta stora och viktiga frågor av nationell/internationell betydelse där Västsverige kan bidra med förslag till lösningar.

Utöver egna seminarier arrangerar Göteborgs universitet tillsammans med de andra aktörerna tre arenagemensamma seminarier samt en särskild akademikväll tillsammans med övriga lärosäten på Västsvenska Arenan.

Under akademikernas kväll möts forskning och politik. Frågan om de går ihop undersöks med publiken som hjälp. Kvällen gästas av organisationen Vetenskap och Allmänhet och kampanjen ”Hur vet du det?” som lanseras som den viktigaste valfrågan 2018. Syftet med kampanjen är att politiska beslut ska tas på evidensbaserade grunder.

Om vetenskapliga fakta och forskningsresultat kan ligga till grund för en ny lag undersöks med hjälp av komikern Johan Wester under akademikvällen på Västsvenska arenan. Medverkar från Göteborgs universitet gör Cecilia Solér, docent i marknadsföring, handelshögskolan.

Utöver att Göteborgs universitet medverkar på Västsvenska Arenan, deltar många av universitetets forskare i andra sammanhang och på andra arenor.