Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

"FN bör ha som mål att bromsa folkökningen"

Professor Frank Götmark m.fl. debattörer pekar på att religiös tro och sociala normer är förknippade med hög fertilitet, och menar att FN bör ha som mål att minska folkökningen.

FN upprättade 2015 sjutton globala mål för Agenda 2030. Dessa mål uppmärksammas och Sverige har ett folkrättsligt åtagande att leva upp till dem. Målen handlar bland annat om att eliminera global fattigdom och hunger, och hållbar konsumtion till 2030.

Vi framhåller här ett mål som saknas, men som krävs för de övriga målen; att stävja befolkningsökningen.

Läs debattartikel från prof. Frank Götmark m.fl. i Svenska Dagbladet.