Bild
Väljarrörlighet mätt på olika sätt
Länkstig

Flytande väljare 2018

Publicerad

Idag släpper Valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet en längre rapport om utvecklingen av väljarrörligheten i Sverige.

Med hjälp av serien av svenska Valundersökningar analyserar Henrik Ekengren Oscarsson hur, när och varför olika väljargrupper har rört på sig under valrörelser och mellan valen under perioden 1956-2018. Statistiken skänker nya perspektiv på de rörliga väljarna och bidrar till vår förståelse av politisk stabilitet och förändring i Sverige. Resultaten visar bland annat att hälften av väljarna fortsätter att rösta på samma parti i val efter val, att partibytarna främst motiveras av åsikter och värderingar när de byter till närstående grannpartier i partisystemet, och att merparten av alla partibyten äger rum under mandatperioderna och inte i samband med valrörelserna.

Läs mer i rapporten som finns länkad nedan.