Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Flykt över havet - seminarieserie i samarbete med Sjöfartsmuseet

Publicerad

Vad driver människor på flykt? Varför över havet, och med hjälp av vem? Och hur blir det när man kommer fram? Under tre söndagar i vår håller Centrum för Global Migration (CGM) tillsammans med Sjöfartsmuseet i Göteborg en seminarieserie i samband med utställningen Min flykt över havet.

Vid första tillfället, den 25 februari, berättar Anja Franck, lektor i freds- och utvecklingsforskning vid Institutionen för globala studier, om varför människor flyr. Det blir allt svårare att passera gränskontroller för den som saknar resurser eller rätt papper, och för många är flykten en livsfara. Men trots det, är det för många ett bättre alternativ än att stanna kvar. Vilka är dessa människor, vad är det som driver dem att lämna sitt land och sitt hem och vart är de på väg?

Människor har i alla tider migrerat över havet. Idag är sådana resor kommersialiserade och en lång rad olika aktörer är inblandade. Den 25 mars kommer Lisa Åkesson, lektor och docent i socialantropologi vid Institutionen för globala studier, titta närmare på ”migrationsindustrin” som lever både på människors hopp om att skapa sig en bättre framtid och staters försök att stoppa migrationen.

Seminariet den 22 april fokuserar på vad som händer när man kommer fram. Dagens europeiska mångkulturella samhällen kännetecknas av utanförskap och ojämlikheter. Många människor med utländsk bakgrund har inte samma möjligheter som inrikes födda européer. De har lägre sysselsättning och högre arbetslöshet, lägre inkomster och pensioner, osäkra arbetsvillkor, sämre hälsa, lägre valdeltagande, lägre förtroende för samhällsinstitutioner och så vidare. Hur skapas och reproduceras dessa ojämlikheter? Andrea Spehar, lektor och docent i Statsvetenskap vid Statsvetenskapliga institutionen, samt föreståndare för Centrum för Global Migration, berättar mer.

I seminarieserien ingår även föredrag med journalisten Shora Esmailian om den nya tidens flyktingar, klimatflyktingarna, som tvingas lämna sina hem på grund av klimatförändringarnas effekter såsom extrema väderhändelser, höjda havsnivåer, torka och vattenbrist. Dessutom berättar Mikael Mangold, Läkare utan gränser, om sina möten med människor på flykt, Mikael Hinnerson från Sjöräddningssällskapet delar sina erfarenheter från räddningsaktionerna på Egeiska havet 2015-2016, och Martin Ratcovich, Juridiska fakulteten, Stockholms universitet, ger inblick i hur folkrätten påverkar flykten över havet.

Som avslutning berättar Matilda Brinck-Larson, verksamhetsansvarig på Agape, om konsekvenserna av ett minskat flyktingmottagande av barn och unga och om att inte ge upp medmänskligheten.

Läs hela programmet här.

Läs om utställningen Min flykt över havet på Sjöfartsmuseets hemsida.