Hoppa till huvudinnehåll
Bild
En lärare i ett klassrum.
Länkstig

Fler vill bli förskollärare och lärare

Publicerad

Antalet ansökningar till lärarutbildningar vid Göteborgs universitet har sammantaget ökat med 15 procent. Särskilt stor har ökning varit till förskollärarprogrammets två inriktningar.

– Det är väldigt glädjande att fler nu vill bli förskollärare och lärare. Vi ser att samhällsbärande yrken som förskollärare och lärare ökar i popularitet igen. Kanske är det för att det nu är oroligt i omvärlden, säger Monica Johansson, prodekan på Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.

Statistik från Universitets- och högskolerådet (UHR) visar att det är rekordmånga som har sökt utbildningar vid landets högskolor och universitet till våren. Nationellt är det tolv procent fler som har sökt en utbildning med start vårterminen 2021, jämfört med vårterminen 2020. Till lärarprogrammen vid Göteborgs universitet är ökningen 15 procent.

Till just förskollärarprogrammen är ökningen ännu större. Till det ordinarie programmet har 39 procent fler ansökt, och till det särskilda programmet som vänder sig till outbildad personal som arbetar inom förskolan är ökningen 53 procent.

– Det finns ett stort behov av utbildade förskollärare och därför är det här en glädjande utveckling av vårt söktryck. Förskollärare är ett bristyrke och utbildade förskollärare är mycket viktiga för barns utveckling och lärande, säger Monica Johansson och fortsätter:

– Det är många som har arbetat hårt och haft en kontinuerlig och god dialog med huvudmän för förskolor och skolor i Göteborgsregionen. Dialogerna har fokuserat både på ökad rekrytering och på våra utbildningars struktur och innehåll och det ser ut som att detta arbete nu ger resultat.

Lärarprogram vid GU med start vårterminen 2021

Söktryck till lärarprogram vid Göteborgs universitet inför vårterminen 2021.

 • Förskollärarprogrammet ordinarie, ökat 39%.
 • Förskollärarprogrammet, för yrkesverksamma, ökat 53%.
 • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ökat 13%.
 • Grundlärarprogrammet, F–3, ökat 19%.
 • Grundlärarprogrammet 4–6, ökat 31%.
 • Specialpedagogprogrammet, minskat 6%.
 • Speciallärarprogrammet, minskat 20%.
 • Yrkeslärarprogrammet, oförändrat.
 • Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), ordinarie studiegång, ökat 13%.
 • Utländska lärare och akademikers vidareutbildning (ULV), ökat 12%.
 • Vidareutbildning av lärare (VAL), för de som jobbar som lärare men saknar examen, ökat 10%.

Observera att Ämneslärarprogrammet, för år 7–9 respektive gymnasiet, endast startar på höstterminen, och att KPU med förhöjd studietakt inte är med eftersom antalet inriktningar har utökats och statistiken inte är jämförbar.