Bild
Bilden visar tre pusselbitar som ska föreställa två personer som bär en tredje person.
Foto: Mostphotos
Länkstig

Fler fick hepatit C-behandling efter innovationsprojekt i beroendevården

WHO har som mål att eliminera hepatit C till 2030 och i Sveriges nationella elimineringsplan, som kom 2022, trycker man på vikten av att nå patienter inom bland annat beroendevården. En kronisk hepatit C-infektion kan på sikt leda till skrumplever och i värsta fall levercancer.

Substitutionsmottagningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset tar emot personer som är beroende av opioider, så som heroin, morfin och narkotikaklassade smärtlindrande mediciner. Vid mottagningen ges möjlighet till substitutionsbehandling, det vill säga en läkemedelsassisterad rehabilitering med metadon eller buprenorfin.

En majoritet av patienterna har eller har haft en hepatit C-infektion. Ett problem som uppmärksammades var att många uteblev från planerade besök på Infektionskliniken och därför inte fick uppföljning och behandling för sin infektion. 

Infektionskliniken, Beroendekliniken och Klinisk mikrobiologi på Sahlgrenska universitetssjukhuset inledde 2017 ett samarbete för att lättare fånga upp personer med hepatit C-infektion och följa upp deras behandling.

Bild
Bilden visar forskaren Simon Larsson.
Simon Larsson

Simon Larsson som är ST-läkare i psykiatri vid Beroendekliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset och forskare vid Avdelningen för infektionssjukdomar på Sahlgrenska akademin publicerade nyligen utvärderingen av den nya arbetsmodellen i tidskriften Substance Abuse Treatment, Prevention and Policy. 

Det var 29 deltagare som deltog i projektet som gick ut på att en läkare och en sjuksköterska från Infektionskliniken besökte mottagningen vid tio tillfällen och genomförde undersökning, provtagning och förskrivning av behandling på plats. 

Resultaten visade att av de 17 patienterna som påbörjade behandling blev samtliga botade. Samtidigt förbättrades provtagningsrutiner och medvetenheten om hepatit C-behandling ökade bland patienter och personal. Det ledde till att ytterligare 19 patienter behandlades under uppföljningstiden efter att projektet avslutats. 

Sammanfattningsvis visade forskarna att det är möjligt att utreda och behandla hepatit C-infektion även på en beroendemottagning och på så sätt bota fler patienter.

Projektet visade att samarbete över klinikgränserna är möjlig och att man med relativt enkla medel kan förbättra tillgången till vård och hälsa hos en utsatt och ofta nedprioriterad patientgrupp, säger Simon Larsson.

Läs artikeln i tidskriften "Substance Abuse Treatment, Prevention and Policy"