Bild
Bokomslag till filmens göteborg
Länkstig

Filmens Göteborg på Bo(k)upptäckning

Under Bokmässan gör tre GPS400-medlemmar en kort presentation vid ett publikt Bo(k)uppteckningsevenemang på Humanisten onsdag 21/9.

Boken Filmens Göteborg: Spår, erfarenheter och resultat från ett samverkande forskningsprojekt presenteras av: Karl-Magnus Johansson, förste arkivarie, Riksarkivet i Göteborg, Mats Jönsson, professor och föreståndare för GPS400 och Lisa Sputnes Mouwitz, chef, Medicinhistoriska museet i Göteborg.

Forskningsprojektets huvudsyfte är att via inventering, digitalisering, analys och utställningar av filmer om Göteborg presentera ny och generaliserbar kunskap om stadens historia, invånare och kultur för och tillsammans med allmänhet, forskare och institutioner.

 

Välkommen!


Område
Evenemang