Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Fem frågor till Göteborgs universitets nya ordförande

Publicerad

Cecilia Schelin Seidegård är ny ordförande för Göteborgs universitets styrelse. I samband med höstterminens första styrelsemöte svarar hon här på frågor om förväntningar och ambitioner kring sitt nya uppdrag.

Universitetets nya styrelseordförande har en rad tunga styrelseerfarenheter i bagaget, bland annat från KTH vars ordförande hon var under sex år. Hon har arbetat med forsknings- och utbildningspolitiska frågor under större delen av sitt liv, ett intresse som startade redan under studenttiden i Lund. Hon har arbetat 14 år på Astra Zeneca, varit VD för Huddinge universitetssjukhus där hon även ansvarade för sammanslagningen med Karolinska. Cecilia Schelin Seidegård har disputerat i biokemi.

Hur tänker du kring ditt nya uppdrag som styrelseordförande för Göteborgs universitet?
– Det kommer att bli en ny och spännande erfarenhet med många utmaningar. Göteborgs universitet innehåller så mycket mer än vad jag är van vid från andra styrelseuppdrag. Här finns ju verkligen allt utom en teknisk fakultet.

Vilka ser du som Göteborgs universitets styrkor?
– Jag uppfattar Göteborgs universitet som ett modernt universitet som lever mitt i samhället och staden. Det är intressant och annorlunda och det har påverkan på studenterna. En annan styrka är bredden med många olika discipliner. Jag uppfattar också att universitetet både är bra på tvärande samarbete internt och att samverka med det omgivande samhället. Från tidigare arbeten inom läkemedelsindustrin såväl som fordonsindustrin vet jag att Göteborgs universitet har många starka forskningsområden. På en del områden är vi starkare än konkurrenterna.

Vad kan Göteborgs universitet bli bättre på, tycker du?
– Göteborgs universitet behöver jobba på sitt varumärke. Det är idag en knivskarp konkurrens om studenterna och vi blir alltmer internationella. Det är därför viktigt att synas på rankinglistor och att tydliggöra sin profil. Och Göteborgs universitet har ju en intressant profil med ett antal starka forskningsområden och vi är som sagt duktiga på att arbeta tvärdisciplinärt.

Hur kan du och övriga styrelsen bidra till Göteborgs universitets utveckling?
– Samlat i styrelsen finns ett antal kloka och erfarna personer. Tillsammans kan vi hjälpa till att ta kloka beslut. Vi ska med mod och styrka plocka fram det bästa av de förslag som kommer fram och vi ska också kunna hantera frågor som kan vara kontroversiella, till exempel hur mycket pengar som ska satsas på gemensamma strategier.

Göteborgs universitet år 2020 – var är vi då?
- Då ska vi ha forskning som det hörs om och vi ska vara en attraktion bland studenterna. Vi har då befäst vår position som ett av de tyngsta universiteten i Sverige. Vi uppfattas som ett sammanhållet universitet, vilket jag tror är en förutsättning för framgång.

GU:s nya styrelse

Nedre raden fr v: Lisbeth Larsson, Kerstin Brunnberg, Cecilia Schelin Seidegård, Pam Fredman, Andreas Carlgren och Tomas Brunegård
Övre raden fr v: Marie Norman, Ulf P. Lundgren, Nils Rudqvist, Eva Halvarsson, Angela Wulff, Börje Haraldsson och Malin Henriksson.

På bilden saknas Carin Götblad och Lauritz B. Holm-Nielsen.
FOTO: JOHAN WINGBORG/GU