Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Fem bidrag för forskningsinfrastruktur från Vetenskapsrådet

Publicerad

Fem av 27 beviljade ansökningar kom från Göteborgs universitet när Vetenskapsrådet idag onsdag fattade beslut om bidrag inom området forskningsinfrastruktur.

Totalt fördelas närmare 1,5 miljarder kronor till samtliga infrastrukturer för perioden 2014 - 2018, utifrån dagens beslut. En stor del av summan går till fortsatt drift och utveckling av Max IV vid Lunds universitet.
Totalt beviljades 27 av 141 ansökningar. Bidragen handlar antingen om driftsbidrag, om bidrag till dyrbar vetenskaplig utrustning eller om planeringsbidrag. Beviljandegraden är 19 procent.

Fem av de 27 bidragen går till Göteborgs universitet där utfallet blev följande:

  • Göran Bergström, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin får ett vardera av de tre bidragstyperna ovan för SCAPIS - en nationell infrastruktur för aktuell och framtida forskning om hjärt-, kärl- och lungsjukdomar.
  • Lars Borin, institutionen för svenska språket, får driftsbidrag för SWE-CLARIN: Svensk språkteknologi för humaniora och samhällsvetenskap
  • Hans Jørgen Marker, Svensk Nationell Datatjänst, SND, får ett driftsbidrag för SND.

För inget av de fem beviljade projekten anges exakt bidragsbelopp. Vetenskapsrådet anger att de föreligger först efter förhandling om belopp och villkor för bidraget, alternativt att de ej visas av upphandlingstekniska skäl.